Tag Archive: یادداشت

چهارشنبه سوری و نافرمانی مدنی

در هفته گذشته، برگزاری مراسم چهارشنبه سوری مجددا تبدیل به یک نافرمانی مدنی سراسری و تظاهرات پراکنده درتمام نقاط کشور شد. در شهرهای تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، آمل، گرگان، بابل و رشت به رغم اخطارهای نیروی انتظامی، مردم به خیابان…
Read more

حمله نظامی به ایران انهدام جنبش دموکراسی خواهی مردم است

درچند هفته گذشته، مسئله حمله نظامی به ایران یکی از بحث برانگیزترین مباحث بین المللی بود. صرف نظر از این که وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل و یا در اندازه هایی بزرگ تر، چه ابعاد نظامی یا سیاسی خواهد…
Read more

تاکتیک “عدم همکاری” برای قدم بعدی جنبش

سال گذشته در اوج مبارزات مردم مصر و تونس، به دعوت آقایان موسوی و کروبی، در روز بیست وپنج بهمن، راهپیمایی در تهران و چند شهر اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن حداقل دو دانشجو در تهران و دستگیری…
Read more

مروری بر استراتژی های راهپیمایی پیش رو

شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت بیست وپنجم بهمن، سالروز تظاهراتی که منجر به حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی، و مهدی کروبی شد، اعلام یک راهپیمایی سکوت در تهران درحد فاصل میدان فردوسی تا چهارراه نواب کرده است….
Read more