Tag Archive: گفت و گو

جنبش مردمی نباید وابسته به رهبری سیاسی باشد

گفتگو با ایوان مراویچ، از رهبران جنبش اتپور جنبش مردمی نباید وابسته به رهبری سیاسی باشد   مرکز مطالعات بی خشونت    ایوان مراویچ از رهبران جنبش بی خشونت صرب (اتپور) است. اتپور جنبش مدنی و بی خشونت دانشجویان صرب…
Read more

ایران: جنبش سبز و “سرمایه ی اخلاقی”

شنبه ، ۸ می ۲۰۱۰ گفتگوی رادیو فردا با دکتر رامین جهانبگلو استاد دانشگاه تورنتو آقای جهانبگلو، در طی سال گذشته اسم ایران با اصطلاح جدیدی که همان “جنبش سبز” است پیوند خورده است. من می دانم که شما برای…
Read more

لایه های جنبش مدنی در ایران در گفتگو با فرزین وحدت

دکتر فرزین وحدت ، پژوهشگر کالج وسار (Vassar) آمریکا و استاد سابق جامعه شناسی در دانشگاه هاروارد است. وی در گفت و گویی با تهران ریویو تظاهرات اخیر در بازار (مهر ۹۱) و لزوم مشارکت طبقه متوسط و کارگر برای…
Read more

گفتگو با جیمز لاوسون، پیشگام جنبش خشونت پرهیزی آمریکا

گفتگو با جیمز لاوسون، پیشگام جنبش خشونت پرهیزی آمریکا: هشت هزار زندانی تنها در یک شهر داشتیم  مرکز مطالعات بی خشونت  نامش جیمز لاوسون است. از پیشگامان نهضت  خشونت پرهیزی و مبارزه مدنی آمریکا، مردی که در پرتو تجربه ها…
Read more