Tag Archive: مقاله

منازعه های مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

(ده منازعه  مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز)* (١٩٨٨) نوشته‌ی: لین شیوِرز ترجمه: مرکز مطالعات بی خشونت شماری از منازعه های  عمده‌ی مطرح در نظریه‌ی خشونت‌پرهیزی در پی می‌آید. این جزوه‌ی فشرده‌ی آموزشی برای به چالش کشیدن و روشن‌تر نمودن باورهای شما…
Read more

رشد جهانی دموکراسی و آزادی

مرکز مطالعات بی خشونت طی ماههای اخیر، تقلای جهانی برای به دست آوردن دموکراسی اهمیتی فزاینده درامور بین الملل یافته است. در اواخر مارس سال ۲۰۰۵، تظاهرات مردم رئیس جمهوری تمامت خواه قرقیزستان را سرنگون کرد. درروز چهاردهم مارس تقریبا…
Read more

هدف سیاسی و هدف استراتژیک کنش های خشونت پرهیز

نوشته ای از رابرت جِی. باراُس[۱] ترجمه مرکز مطالعات بی خشونت تمام مبارزات خشونت پرهیز هم زمان درپهنه های سیاسی و استراتژیک صورت می گیرند و این پهنه ها، که باید از هم تفکیکشان کرد، در سراسر مبارزه بر هم…
Read more

چرا با توییتر انقلاب نمی شود؟

تغییر و تحولات کوچک چرا با توییتر انقلاب نمی شود؟   نوشته ای از مالکوم گِلَد وِل ترجمه مرکز مطالعات بی خشونت ساعت چهارو نیم بعدازظهر دوشنبه اول فوریه ۱۹۶۰ چهار دانشجوی کالج در پیشخوان نهار کالج وول ورث واقع در…
Read more