Tag Archive: جنبش دانشجویی

12_08_2013_Image_untitled_V18

زلزله در دانشگاه

حرکت دانشجویان درشانزده آذر امسال بسیاری را شگفت زده کرد. پس از چهار سال کنترل و سرکوب مداوم دانشگاه، دستگیری و به زندان افکندن و اخراج فعالین جنبش دانشجویی، تعطیلی تمام سازمان ها و نشریات مستقل، اخراج اساتید منتقد، نصب…
Read more

12_02_2013_Image_Untitled_V5

ابتکار دانشجویی کنش های بی خشونت

۳۶۰۰ دانشجوی دانشگاه آزاد خوزستان با امضای طوماری اعتراض خود را نسبت به انتقال آب از سرچشمه های رودخانه کارون  به فلات مرکزی ایران اعلام کردند.  همراهی دانشجویان با حرکتی که به زنجیره انسانی برای نجات کارون معروف شده و…
Read more