مارتین لوتر کینگ

مارتین لوتر کینگ

رهبر سیاسی و معنوی رنگین پوستان امریکا در مبارزه برای برابری نژادی بین سال های ۱۹۵۵تا ۱۹۶۸

نام مارتین لوتر کینگ، رهبر سیاسی و معنوی رنگین پوستان امریکا، که امروز با افتخار در مدارس امریکایی بعنوان نماد آزادی و برابری خواهی و مایه افتخار جامعه امریکایی خوانده می شود، روزگاری دشمنان بسیاری میان سفید پوستان امریکایی داشت. روزهایی که او با قیامی تاریخی می کوشید، حکومت وقت امریکا و جامعه سفید پوستان را وادار کند به حق ذاتی و انسانی جامعه رنگین پوستان احترام بگذارند. او دانش آموخته مکتب مهاتما گاندی بود که می کوشید آموزه های مبارزات بی خشونت هند را نقشه راه برای مبارزه علیه تبعیض نژادی در آمریکا قرار دهد.

محرومیت جامعه رنگین پوستان امریکایی از کرامت انسانی و حقوق برابر با سفید پوستان، که به جدایی نژادی جامعه امریکا و به اولویت یافتن سفیدان از امکانات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی منجر شده بود، مارتین لوتر کینگ را برآن داشت تا با آموزش رنگین پوستان و ترویج و توسعه مقاومت و نافرمانی مدنی میان  آنان، قوانین تبعیض آمیز را تغییر  دهد و کرامت از دست رفته آنها را باز گرداند. کینگ پس از آشنایی با فلسفه گاندی، به این ایمان رسید که مطمئن ترین راه برای ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی-اجتماعی امریکا، توسل به مبارزات بی خشونت و محور قرار دادن نافرمانی مدنی بجای مبارزه مسلحانه است.

در فلسفه مارتین لوتر کینگ خشونت پرهیزی واجد اصول کلیدی زیر است:

۱-       خشونت پرهیزی یک روش زندگی برای مردم شجاع است. مردمی که خشونت پرهیزی را در روح و روان خود نهادینه کرده و همیشه می کوشند به مخالفان بقبولانند که مبارزه آنها برای عدالت است.

۲-       خشونت پرهیزی راهی است برای توسعه دوستی و تفاهم و رسیدن به رستگاری و آشتی ملی.

۳-       هدف مبارزه خشونت پرهیز، از بین بردن بی عدالتی است نه از بین بردن افراد.

۴-       فعالان مبارزه بی خشونت تحمل رنج را بجای مقابله به مثل، آگاهانه می پذیرند و راه تحمل را برای رستگاری بر می گزینند. این شیوه ای است که آنها را در برابر دشمن قدرتمند می سازد.

۵-       رمز پیروزی در مبارزات بی خشونت جایگزینی عشق به جای نفرت است.

۶-       اتخاذ روش های مسالمت آمیز برای مبارزه بی خشونت، ایجاد اسباب مقاومت و ایمان عمیق به برتری عدالت است. ارزشی که جهانیان را در کنار فعالان بی خشونت قرار می دهد.

“مقاومت مدنی” و “نافرمانی مدنی” کلید واژه ها و رمز پیروزی جنبش برابری نژادی امریکا به رهبری مارتین لوتر کینگ است. جنبشی که با اتکا به قدرت مردم و سازماندهی آنها، نیرویی شگرف برای غلبه بر قدرت سفیدان تولید و حکومت وقت امریکا را وادار به اصلاح قوانین تبعیض آمیز و سفیدان را به پذیرش رنگین پوستان به عنوان شهروندان جامعه امریکا کرد. اتفاقی که در آن روزها پذیرش اش برای کمتر سفید پوستی قابل تصور بود.

روند اوج گیری جنبش تا پیروزی نهایی به این شرح است:

گام اول: رای دادگاه عالی امریکا در سال ۱۹۵۴ در مورد پرونده معروف “براون علیه شورای آموزش” که جداسازی دانش آموزان سیاه و سفید را مخالف قانون اساسی تشخیص داد.

گام دوم: ممنوعیت جداسازی نژادی اتوبوس ها با تاکتیک یا فن تحریم. این موفقیت در پی سازماندهی یک جنبش ریشه ای بدست آمد. بدنه جنبش تحریم اتوبوس رانی در مونتگمری آلاباما، حکومت را وادار به ابلاغ قانون ممنوعیت جداسازی نژادی اتوبوس ها کرد. اتفاقی که به خیزش جنبش ملی ضد تبعیض نژادی منجر شد.

گام سوم: تشکیل کنفرانس مسیحی های جنوب به رهبری مارتین لوتر کینگ برای پایان دادن به جداسازی های نژادی در ایالت های جنوبی همچون آلاباما، جورجیا و فلوریدا. با مقاومت مدنی جنبش ضد تبعیض نژادی مساله نهادینه شده جدایی سفیدها از سیاها در مدارس، رستوران ها، اتوبوس ها و فروشگاه به مساله ملی امریکا تبدیل و مقدمات راهپیمایی و سخنرانی مشهور کینگ در واشنگتن شد. سخنرانی مهمی که با عنوان “من آرزویی دارم” به تصویب قوانین مهمی در زمینه حقوق مدنی منجر شد. قانون حقوق مدنی در سال ۱۹۶۴، و قانون حق رای ملی در سال ۱۹۶۴ که به جداسازی در سراسر کشور پایان داد.

مبارزات بی خشونت کینگ به جنبش برابری نژادی محدود نماند. مارتین لوتر کینگ با آغاز جنگ ویتنام، جنبش ضد جنگ را پایه گذاری کرد او بر این باور بود که امریکا بزرگترین مروج خشونت شده است.  کینگ پس از آن نابرابری های اقتصادی میان فقرا و ثروتمندان را مورد توجه قرار داد و زنگ خطر را برای نظام سرمایه داری امریکا به صدا درآورد. مبارزه او برای برابری و عدالت اقتصادی دوام نیافت. چراکه مارتین لوتر کینگ به فاصله کوتاهی از راهپیمایی بزرگ فقرا در واشننگتن، در چهارم آوریل ۱۹۶۸ در ممفیس تنسی ترور شد اما مبارزه بی خشونت، توسط همرزمان او برای برابری نژادی تا پیروزی نهایی ادامه یافت.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *