با من قدم بردار

اهداف: پیدا کردن تفاوت ها و تنوع در گروه/ آزمایش گروه و بررسی تاثیر این تفاوت ها در گروه
زمان : ۴۵ دقیقه
این تمرین چگونه است؟
اعضای گروه در یک دایره مییستند. یک نفر در مرکز دایره مییستد و می‌ گوید ” با من قدم بردار اگر…” و جمله را با یک تعریف شخصی‌ به پایان می‌رساند. برای مثال فرد میتواند بگوید ” با من قدم بردار اگر مرد هستی‌” یا ” با من قدم بردار اگر به زبان اسپانیأی مسلط هستی‌
سپس کسانی‌ که به تعبیر خودشان با فرد در مرکز همزاد پنداری میکنند به سمت او در مرکز دایره قدم برمی‌دارند و به اطراف خود مینگرند تا با چهره سایر کسانی‌ که در مرکز ایستاده اند اشنا شوند.و در ادامه این تمرین اعضای گروه به بیرون دایره باز میگردند و تمرین با یک فرد جدید در مرکز دایره ادامه می‌یابد.به خاطر داشته باشید که برای فراهم آوردن فضای مناسب این تمرین بهتر است در نهیات سکوت و آرامش انجام شود. مهم است به اعضای گروه یاد آوری شود که قدم برداشتن به داخل دایره کاملا اختیاری است
برای آموزش بهتر این تمرین بهتر است با یک مثال شخصی‌ شروع کنید.و مطمئن شوید توضیحات شفاف است و اعضای گروه سوال در مورد تمرین نداشته باشند. سپس توضیح دهید که سکوت در این تمرین مهم است و صحبت و پچ پچ قابل قبول نیست. به شرکت کنندگان یاد آوری کنید در مواردی که شک دارند به داخل دایره بروند یا نه تصمیم خود را به خاطر بسپارند تا در ادامه تمرین آن را بررسی کنند
برخی‌ گروه ها این تمرین را در مکان های نه چندان ساکت یا خلوت نیز انجام داده اند اما به خاطر داشته باشید اثر بخشی آنها تنها به پایبندی اعضای گروه وابسته است. بهتر است در حین تمرین اجازه دهید تمرین سیر طبیعی خود را طی‌ کند. اگر احساس کردید گفته ها سطحی هستند خود وارد دایره شوید و جریان را تغییر دهید. در انتهای تمرین از اعضای گروه درخواست کنید تا در مکانی بشینند و شروع به تحلیل کنید
تمرین چگونه بود؟ دشوار بود یا آسان؟
چه احساسی‌ به شما دست داد زمانی‌ که وارد دایره شدید/ نشدید؟
این تمرین چه احساسی‌ در مورد گروه به شما القا کرد؟
این تمرین اصولا برای گروه هایی‌ استفاده میشود که خیلی‌ به درون خود توجه ندارند همچنین میتواند به افرادی که در گروه به دشواری خود را مطرح می‌ کنند کمک کند. در زمان تمرین به افراد گروه با دقت توجه کنید.تحلیل تفاوت ها در اعضای گروه ممکن است بسیار کمک کننده باشد.
تغییر در تمرین:
به جای ایستادن در دایره این تمتین میتواند به طور نشسته انجام شود.اعضای گروه میتوانند جمله خود را با عبارت ” با من برخیز” شروع کنند و سایر عضا میتوانند تنها از جای خود به پا خیزند. این روش به نسبت سطحی تر است ولی‌ قبلیت اجرا در گروه های بزرگ تر را دارد.
این تمرین نوشته شده توسط دنیل هانتر است.

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
برای دیدن متن انگلیسی‌ این تمرین اینجا کلیک کنید

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *