من، مرکزم

هر وقت گروه تازه ای شکل می گیرد، خیلی ها کنجکاوند که بدانند چه کسان دیگری در گروهشان هستند و آنها که در گروهشان هستند، چه ویژگی هایی دارند. این تمرین، تا اندازه زیادی برای تقویت این توانایی است و برای یافتن راه هایی برای پاسخ دادن به این پرسش ها. این، تمرینی است که امکان رفع کنجکاوی را برای شرکت کنندگان در کارگاه فراهم می کند.
اهداف تمرین
یک: کمک به آب شدن یخ گروه و آشنایی اعضای کارگاه با یکدیگر
دو: کمک به گروه برای آن که بدانند هر کدامشان «از کجا آمده اند»: هم از نظر مکان جغرافیایی، و هم ظرف ذهنی
زمان لازم برای انجام تمرین

سی دقیقه (بسته به تعداد اعضای کارگاه ممکن است زمان انجام تمرین متفاوت باشد)
شیوه انجام تمرین
از اعضای کارگاه بخواهید که از جایشان بلند شوند و صندلی های وسط فضای کارگاه را مرتب کنند. در وسط فضای کارگاه بایستید و بگویید:«جایی که من ایستاده ام، …است» (نام شهر یا ایالتی را بگویید که محل تشکیل کارگاه است). اگر کره زمین یا نقشه دارید، روی آن نشان دهید که کجای جهان هستید. از شرکت کنندگان کارگاه بخواهید که براساس آن که اهل کجایند، در جای جای اتاق قرار بگیرند. اما خیلی راهنمایی شان نکنید و بگذارید خودشان جایشان را انتخاب کنند. بگذارید شرکت کنندگان متوجه تفاوت تعدادشان در گروه هایی بشوند که در آنها قرار گرفته اند. بعد به آنها اجازه معرفی خودشان را بدهید و از آنها بخواهید که با هم تعامل کنند و در مورد خودشان با هم صحبت کنند.
این تمرین حتی در مورد آمریکاییانی که بیشتر عمر خود را در یک ایالت یا شهر بخصوص گذرانده اند، برای خارج شدن از پیرامون آشنا و راحتشان و تبادل فکر و فرهنگ با دیگران، از ملیتها و تبارهای دیگر، بسیار موثر و مفید است.
طراح ابزار: دانیل هانتر، مارگارت لچنر، و مرکز آموزش تنش زایی در ریچموند، ایالت ایندیانا

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
برای دیدن متن انگلیسی‌ این تمرین اینجا کلیک کنید

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *