گام های اولیه

این ابزار که در میان تمرین های ماجراجویانه است نوعی تمرین موثر برای ترغیب و تقویت مشارکت گروهی است. ما این تمرین را درکانادا، برمه، روسیه، تایلند و کشورهایی دیگر به کار گرفته ایم و از این روی به موثر و قوی بودن آن اطمینان خاصی داریم و این تمرین را یکی از تمرین های مورد علاقه مان می دانیم.

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
برای دیدن متن انگلیسی‌ این تمرین اینجا کلیک کنید

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *