بستن دایره ها

اگر در پی ایده های تازه ای برای این دست تمرین های خود هستید، می توانید از این نمونه ها که ما در کارگاه های گوناگونمان تجربه کرده ایم، بهره ببرید.
حلقه تایید
دور هم حلقه بزنید. از هر یک از اعضای گروه بخواهید که خصوصیتی را که در فردی که در سمت راستشان قرار گرفته، می پسندند یا تایید می کنند، بازگو کنند. بعد از هر یک از اعضا بخواهید که این کار را در مورد نظر سمت چپشان انجام دهد. به هر یک از اعضا دقیقه ای فرصت فکر کردن پیش از صحبت کردن را بدهید.
کارت پستال
دور هم دایره بزنید و بعد به همه اعضا فرصت دهید تا تصویری را در ذهن مجسم کنند که به عنوان کارت پستالی از مجموعه مطالبی که آن روز آموخته اند، به کار می رود. بعد تصاویر را با اعضای دیگر به اشتراک بگذارید.
سخن پایانی

از اعضا (که دور هم حلقه زده اند) بخواهید که از تجربه ای که آن روز خاص داشته اند بگویند: یکی از چیزهایی را که آموخته اند، چیزی را که امیدوارند فردا به کارگاه بیاورند، خصوصیتی را که آن روز در خودشان پسندیده اند، یا مطلبی را که امیدوارند فردا یاد بگیرند.

ترانه
کارگاه را با ترانه ای به پایان ببرید که بلدید و آموختنش هم برایتان ساده است. اگر بتوانید از ترانه ای استفاده کنید که یک بیتش را بخوانید و بیت دیگرش را اعضای کارگاه بخوانند بهتر است چون جنبه اجرا خواهد داشت.
با هم دنیا را روی دست بلند کنید
دور هم حلقه بزنید. اعلام کنید: «خبر خیلی بدی دارم. آسمان سقوط کرده و افتاده: این خورشید است، این یکی هم که می بینید، ماه است و آن جا هم ابرها را می بینید. باید آسمان را دوباره بلند کنیم و سرجایش بگذاریم.» این تصویر را با بلند کردن آسمان خیالی از روی زانوانتان نمایش دهید. بعد آسمان خیالی را بالای سرتان بگیرید و سر جایش بیاندازید. بگویید که وقتی همه با هم فریاد بزنند، آسمان بهتر سر جایش قرار می گیرد و هرچه بلندتر فریاد بزنند، آسمان بهتر سر جای اصلی اش قرار می گیرد. (مواظب ضعف های بدنی و حساسیت ها و معلولیت های احتمالی اعضای کارگاه باشید.)

ماساژ پشت
دور هم حلقه بزنید و به هر یک از اعضا بگویید پشت نفر جلویی اش را ماساژ دهد و بعد بچرخد و جا عوض کند.
انتقال جریان برق
دور هم حلقه بزنید و دست به دست هم بدهید. گرداننده کارگاه هم دست یکی از اعضا را می گیرد و فشار می دهد. این الگو در تمام حلقه و میان تمام اعضا تکرار می شود و در جهت مخالف تکرار می شود. اگر اعضا به گونه ای تکراری به هم برخوردند، جایشان را عوض کنید، طوری که روبه روی عضو دیگری قرار بگیرند.

نوع ابزار:
تسهیل آموزش دهی بهتر

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *