تعامل و معاشرت

شیوه به کارگیری تعامل یک به یک در کارگاه برای تقویت مهارت شرکت کنندگان، به کارگیری یکی از اصولی که تدریس کرده اید، ساختن پایه های تعامل اجتماعی در کارگاه، یا افزایش میزان آگاهی های فردی به کار می رود.
این فعالیتی منعطف است که در عین تشویق معاشرت و تعامل اعضای کارگاه در فضای کارگاه، نوعی تعیین حریم شخصی را نیز تعریف می کند. این هدف از راه تمرین هایی از این دست تامین می شود:
یک: آشنایی اعضای کارگاه با یکدیگر. اداره کننده کارگاه از شرکت کنندگان می خواهد که ببینند ظرف چند دقیقه می توانند آشنایان تازه پیدا کنند. این، تمرین ساده ای برای اغلب افراد است که یخ گروه را هم به سرعت آب می کند و افراد را به یکدیگر نزدیک تر می کند.
دو: گرداننده جلسه (مربی کارگاه) با حرکت میان اعضای کارگاه در کلاس، از آنها می خواهد که با حرکت کردن و نزدیک شدن به هم کلاسانشان، ببینند که با چند نفر می توانند باب صحبت را بگشایند تا در مورد تجربیات آن روزشان صحبت کنند. این، تمرینی است که هم از نظر فیزیکی گرمای بیشتری به کارگاه می بخشد و هم فاصله میان اعضا را کمتر می کند.
سه: اظهارنظر: گرداننده جلسه با دقت توضیح می دهد که این، روشی از ارتباط یک طرفه و تعیین شده است. هر کسی شروع کند، مکالمه را تمام هم خواهد کرد و این، دو جانبه نخواهد بود، هرچند ممکن است در فرصتی دیگر این امکان پیش آید که تعامل از سوی دیگر آغاز شود.
به کار گرفتن ترفندها و تدابیری چون کاستن از نور محیط کارگاه و به کارگیری موزیک بسیار موثر است. استفاده از جملات و عباراتی چون «زیبایی درونت را می بینم، چون…» به تعامل بیشتر کمک می کند. پاسخش می تواند این باشد: «ممنونم از توجهت.» یا: «این گونه می بینم که قدرتت را مخفی می کنی…ممنونم از این که برایت مهم بوده و از آن صحبت کردی.»
این ترفندها هم برای تمرین بیشتر موثر و کارآمدند:
۱٫ تمرین رفع تنش در زمان واقعی با تمرین و به کار بردن ابزار لازم. اداره کننده کارگاه از این راه می تواند تمرینی به اعضای کارگاه بدهد و به آنها آموزش دهد که چگونه می توانند اختلاف نظرهای واقعی شان را حل کنند. مثلا: «از این که دائم دیر به جلسات کارگاه می آیی ناراحت می شوم چون حس می کنم که به اندازه من به این جلسات اهمیت نمی دهی.»

۲٫ ریسک پذیری (خطرپذیری). با استفاده از یک تمرین، بر ابعاد مثبت ریسک پذیری و خطر کردن تاکید کنید. از اعضای کارگاه بخواهید که بگویند از چه عواملی وحشت دارند و چرا.

۳٫ دادن اعتماد به نفس بیشتر به اعضای کارگاه و تمرین مهارتهایی که در جلسات از آن سخن رفته.
نوع ابزار:
تسهیل آموزش دهی بهتر

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *