بازی روستا

این بازی که جمعا به حدود یک ساعت فرصت نیاز دارد، تمرینی برای تبادل نظر پیرامون مشکلاتی است که محیطی فرضی چون یک روستا گرفتار آنهاست و به شرکت کنندگان کارگاه ایده ای از فعالیت و عملکرد غیرخشونت آمیز می دهد.
این تمرین با تکیه بر تبادل نظر و فکر، از طریق بحث و صحبت کردن انجام می شود. به اشتراک گذاردن تجربه های گوناگون و تبادل تجربیات هم راهی دیگر برای رسیدن به نتایجی پیرامون تعامل اجتماعی و دفاع اجتماعی است و در عین حال، چالشی گروهی را نیز میان شرکت کنندگان ایجاد می کند. از سوی دیگر، اعضای کارگاه از راه تبادل تجربه خواهند توانست با هم بهتر ارتباط برقرار کنند. دست کم دو اداره کننده برای کارگاهی که این تمرین در آن انجام می شود، لازم است.
از اعضای کارگاه بخواهید که دور اتاق بگردند و با نظرات دیگران آشنا شوند و در مورد نظر و تجربه خودشان هم توضیح دهند. بعد از اعضای کارگاه بخواهید یک دقیقه دیگر تامل کنند و هر چه که به نظرشان می رسد، به گفته ها و تمرین های کلاس اضافه کنند. این حرکت و فعالیت، به نوعی، ایجاد روستایی است که اهالی آن با هم تبادل نظر می کنند. برای این بخش تمرین، حدود پنجاه دقیقه فرصت در نظر بگیرید.
ده دقیقه به اعضای کارگاه فرصت بدهید تا از آموخته ها و تجربیاتشان روی کاغذ نمودار یا تصویری بکشند یا مطلبی بنویسند. هر چند دقیقه یک بار به آنها اعلام کنید که چقدر فرصت دارند. در پایان وقتی یک دقیقه از وقتشان باقی است به آنها بگویید که یک دقیقه فرصت دارند.
بعد کاغذهایشان را از دستشان بگیرید اما توجه داشته باشید که بسیار مهم است که کشیدن برگه از دستشان به شکلی نباشد که باعث ترس یا شوکه شدنشان شود.
برخی گروه های فعال یا اعضایی که سابقه فعالیت اجتماعی دارند راحت تر می توانند این تمرین را دنبال کنند اما مبتدیان فعالیت اجتماعی با سرعت بسیار کم پیش می روند اما در نهایت اگر این تمرین برایشان تجربه موفقی باشد می تواند راه مناسبی برای آغاز فعالیت های اجتماعی بیشتر باشد. اگر با مشکلاتی مواجه شدند می توانید با مرور این مشکلات و توضیح و پرسش و پاسخ نتیجه بگیرید که این مشکلات کدام بوده اند و چگونه می توان برای برطرف کردن ضعف مهارتشان اقدام کرد و برای تمرین بیشتر، می توانید دوباره تمرین را انجام دهید.

پرسش های احتمالی هنگام نتیجه گیری:
چه حسی دارید؟ احساساتتان چگونه تغییر کرده اند؟
روش های موثری که در این کارگاه آموخته اید کدامند؟

مبدع ابزار: کارن رید، تایلند، سال ۱۹۹۵ (بر مبنای یک بازی نوشته پوم، فعال زیست محیطی و دانشجویی تایلندی)

نوع ابزار:
مداخله غیرخشونت آمیز شخص ثالث

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *