تنوع و ضد ظلم

این ساده ترین ابزاری است که برای آغاز کار و تمرین های گروهی در کارگاه به کار می آید. آنقدر ساده است که تصور کارآمد بودن و موثر بودنش مشکل به نظر می رسد اما واقعیت آن است که با به کارگیری آن می توان یخ گروه را شکست و به سادگی امکان ایجاد ارتباط میان شرکت کنندگان را فراهم آورد. کافی است شرکت کنندگان در کارگاه اسمشان را بگویند و در مورد معنا و ریشه اسمشان صحبت کنند. این ابزار ساده برای ایجاد ارتباط قدرتمند است.
رویارویی با چالش های «حمله»
بعضی از اعضای گروه تان گرفتار دفاع از خود در برابر دیگر شرکت کنندگان کارگاه شده اند؟ یا عده ای از اعضای گروه تان گرفتار قضاوت منفی در مورد خودشان هستند؟ این ابزار می تواند با روش هایی برای مواجهه با حمله، به آنها کمک کند تا راحت تر از پس حل مشکلشان برآیند. این ابزار از راه تمرین مبارزه با قضاوت خود و دیگران، به تقویت این مهارت کمک زیادی می کند
این، تمرین پذیرفتن تنوع و تفاوت است که به روشی فیزیکی انجام می شود و نام دیگر آن «یک گام به جلو، یک گام به عقب» است. علیرغم ظاهر ساده اش و زمان کوتاهی که انجام تمرین آن طول می کشد، این، تمرین عمیق و اثرگذاری است که به شرکت کنندگان در کارگاه این امکان را می دهد تا متوجه آن بشوند که تا چه اندازه با ثروت بزرگ شده اند و در کدام یک از لایه های طبقات اجتماعی قرار دارند.
این، تمرینی است که به گروه های گوناگون و دینامیک آنها نگاه دقیقتری دارد. این ابزار ساده می تواند سطحی عمیقتر از درک متقابل را از چگونگی رفتار گروه های فرعی در میان رده های اصلی جامعه آموزش دهد.
این تمرین بنا به اقتضای جو کارگاه می تواند با هدف ارائه اطلاعاتی از ثروت و دارایی به اعضای کارگاه با آنها انجام شود و در واقع به نوعی به عنوان کلاس اقتصاد برایشان عمل کند
این، تمرینی فیزیکی است برای آن که شرکت کنندگان در کارگاه بیاموزند که چگونه برای دفاع از حقشان و زدن حرفشان بایستند. این، راهی عالی است برای آن که طبقه متوسط و زیر متوسط اجتماع بیاموزند که بدون آنکه از طبقه و جایگاه اقتصادیشان در اجتماع شرمسار باشند، جای خود را در میان طبقات و گروه های گوناگون جامعه بیابند

ساختن گروه

این تمرین، یک چالش گروهی ساده است. از اعضای کارگاه بخواهید که در یک خط صاف با هم حرکت کنند و در حالی راه بروند که پاشنه هایشان به هم چسبیده باشند. این، تمرین مناسبی است برای تقویت ویژگی های هدایت و رهبری، تصمیم گیری، و مبارزه با تنش در گروه
هر وقت گروه تازه ای شکل می گیرد، خیلی ها کنجکاوند که بدانند چه کسان دیگری در گروهشان هستند و آنها که در گروهشان هستند، چه ویژگی هایی دارند. این تمرین، تا اندازه زیادی برای تقویت این توانایی است و برای یافتن راه هایی برای پاسخ دادن به این پرسش ها. این، تمرینی است که امکان رفع کنجکاوی را برای شرکت کنندگان در کارگاه فراهم می کند.
این ابزار ساده ای است که به گروه های گوناگون کمک می کند تا راه های نزدیکتر شدن و مشارکت و همکاری گروهی را بیاموزند و تقویت کنند. این ابزار بر مبنای تئوری فمینیستی «انجام وظیفه و استمرار انجام آن» استوار است.
این ابزار صریح و ساده ای برای شرکت کنندگان در کارگاه است تا بتوانند از راه شناسایی خود در میان چهار رده تعیین شده، گروهی را تعیین کنند که به آن تعلق دارند
این ابزار که در میان تمرین های ماجراجویانه است نوعی تمرین موثر برای ترغیب و تقویت مشارکت گروهی است. ما این تمرین را درکانادا، برمه، روسیه، تایلند و کشورهایی دیگر به کار گرفته ایم و از این روی به موثر و قوی بودن آن اطمینان خاصی داریم و این تمرین را یکی از تمرین های مورد علاقه مان می دانیم
این ابزاری است که در دسته ابزار ماجراجویی قرار می گیرد و چالشی گروهی است که مسائل مربوط به هدایت و رهبری را مورد نظر قرار می دهد و در مورد شیوه های گوناگون تصمیم گیری بحث می کند و در مورد روش های مختلفی که با استفاده از آنها می توان به نحو موثری ارتباط بین گروهی برقرار کرد.

سازماندهی و استراتژی

با این تمرین حدود سی دقیقه ای می تواند به ابزارهای مناسب استراتژی یا استراتژی دست یابید و در عین حال تعریفی صریح تر و روشنتر نیز از استراتژی ارائه دهید. این راهی است برای آنکه تفاوت میان هدف، تاکتیک، و استراتژی روشن تر شود.

بهتر آموزش

این شیوه ای از آمیختن جنبش و سکون برای ورود به فضای امن افراد است: گام نهادن به درون، خارج شدن از فضای امن. این ابزار می تواند به عنوان وسیله ای مناسب برای عینیت بخشیدن به خروج اعضای کارگاه از حیطه ای به کار برود که به طور معمول به آن عادت دارند و در آن راحت هستند، و علاوه بر آن، از این ابزار می توان به عنوان وسیله ای برای صحبت کردن درباره همین عادت ها و راحتی های فضاها و حیطه های آشنا صحبت کرد و همزمان زمینه ای برای آن فراهم کرد که آدمها از این مباحث و فضاهای راحت و امن خارج شوند تا به تبادل تجارب و افکارشان بپردازند
این تمرین توسط معلمی در تایلند استفاده می شود که با کارگرانی که در امور توسعه روستاها فعالند همکاری می کند و به آنها آموزش می دهد و همچنین با رهبران و هدایتگران زن و با روحانیون و خواهران روحانی کار می کند و با شماری از نهادهای غیردولتی غیرانتفاعی نیز همکاری می کند. نام این معلم خانم اویپورن خوانکیاو است و به این نتیجه رسیده که استفاده از تمرین و کارهای تجربی برای آموزش برای شرکت کنندگان در کارگاه هایی از این دست ساده تر است و به آنها آموزش بیشتری می دهد تا تمرین های سنتی و عادی کلاس که به شیوه های کتبی و شفاهی در کلاس ها به کار می رود.
این یکی از ابزار و روشهای آموزشی محبوب است و راهی قدرتمند است برای آن که حس پذیرش مسئولیت در شرکت کنندگان تقویت شود و در این حال بتوانند با به کارگیری راهبردهایی که با خصوصیات شخصی شان قرابت و همخوانی دارد میزان یادگیری شان را به حداکثر ممکن برسانند. با توجه به تعلیماتی که همواره بر آن تاکید دارد که نباید اعتبار یا تاییدی بابت آموخته هایمان دریافت کنیم، این ابزاری مناسب است برای یادآوری آن که باید این اعتبار را از آن خود کنیم
این تمرین جایگزینی برای توضیح دادن است به ویژه وقتی هدفتان این است که اطلاعاتی مهم به اعضای کارگاه برسد. این تمرین مبتنی بر آن است که اعضای کارگاه روش مناسبی را برای انتقال تجارب موفقشان بیابند و بر کار انفرادی و گروهی تکیه دارد. کار گروهی از گروه های کوچک آغاز می شود و به گروه های بزرگ منتهی می شود. موارد و مباحث مختلفی چون تشکیل گروه، انجام اجتماع، فعالیت های جمعی، حل چالش و غیره در میان تمرین هایی است که از این طریق می توان به انجام آنها و تقویت روحیه همکاری گروهی در این راستا اقدام کرد.
آموزش بدون بازی، فایده چندانی ندارد، این است که این جا شماری از بازیهای مورد علاقه مان را که از کارگاه های سراسر دنیا گرد آورده ایم، ارائه می کنیم
اگر در پی ایده های تازه ای برای این دست تمرین های خود هستید، می توانید از این نمونه ها که ما در کارگاه های گوناگونمان تجربه کرده ایم، بهره ببرید
اگر کارگاه شما با هدف خارج کردن اعضای آن از محیط های متعارف و معمول آنها باشد و به این ترتیب در پی آن باشید که تجربه واقعی آموزش را به کارگاهتان انتقال دهید، اعضای کارگاه باید خطرپذیر(آماده ریسک) باشند. و برای گذشتن از خطر، باید همراهی با همکلاسانشان را تجربه کنند، همکلاسانی که به دوستانشان تبدیل می شوند و سیستم حمایتی شان را می سازند.
شیوه به کارگیری تعامل یک به یک در کارگاه برای تقویت مهارت شرکت کنندگان، به کارگیری یکی از اصولی که تدریس کرده اید، ساختن پایه های تعامل اجتماعی در کارگاه، یا افزایش میزان آگاهی های فردی به کار می رود.
نقش آفرینی یا ایفای نقش، یکی از ابزاری است که برای تقویت مهارت و افزایش بهره وری کارگاه استفاده می شود و در واقع به بازی در آوردن یک وضعیت یا شرایط خاص برای درک بهتر آن یا رفع مشکل آن است که برای برآورد تحولی که رخ داده یا در تدارک برای شرایطی که ممکن است پیش آید در کارگاه از آن استفاده می شود.
ین، تمرینی است که طی آن گرداننده کارگاه اعضای آن را به گروه های دو نفره تقسیم می کند و در هر گروه به هر کدام از هم گروهان یک نقش اختصاص می دهد و بنا بر مهارت ها و توانایی هایشان، از آنها ایفای نقشی خاص را می خواهد. به شرکت کنندگان در کارگاه چند دقیقه ای برای تمرین فرصت داده می شود.

عمل بی‌خشونت

این ابزار که در اغلب موارد برای شرکت کنندگان در کارگاه چالشی واقعی تلقی می شود، تقریبا همیشه موفق است. این ابزاری مناسب برای تقویت مهارت انعکاس صدا و همچنین تمرین مهارت قوی تر کردن اعتماد به نفس در شرایط تنش آلود است.
این تمرین با هدف تقویت مهارتهای ذهنی و خلاق شرکت کنندگان انجام می شود و با ذهنیت این که چه نوع اجتماعی را می خواهند ایجاد کنند. این تمرین با هدف خروج از ابهام و کلی گویی و کلی اندیشی و کلی نگری ابداع شده تا با تصریح و تبیین خواسته ها و هدف های روشن افراد و برداشتی که از اجتماع مطلوبشان دارند، انجام شود و آنها را بهتر متوجه این خواسته ها و اهداف کند.
این مورد را نمی توان ابزار تلقی کرد اما این دست چارچوب ها می توانند به ما کمک کنند تا به این فکر کنیم که در آینده باید در جنبش هایمان به چه بیاندیشیم و چگونه عمل کنیم. این چارچوب ها با شماری از اندیشه ها و روشهای دکتر کینگ قابل انطباقند.
این بازی که جمعا به حدود یک ساعت فرصت نیاز دارد، تمرینی برای تبادل نظر پیرامون مشکلاتی است که محیطی فرضی چون یک روستا گرفتار آنهاست و به شرکت کنندگان کارگاه ایده ای از فعالیت و عملکرد غیرخشونت آمیز می دهد.
این تمرین با هدف آن انجام می شود که به شرکت کنندگان کارگاه این امکان را بدهد تا بر نگرانی های خود درهنگام خشونت در جامعه یا در هنگام مواجهه با شرایطی خاص که خشونت آمیز است، غلبه کنند و بدون فشار عصبی بر شرایط تنش آلود بتوانند فائق آیند