معرفی سه تمرین شنیداری: تنگ ماهی، پنل های گفت و گو، و تبادل تجارب

رویارویی با چالش های «حمله»
بعضی از اعضای گروه تان گرفتار دفاع از خود در برابر دیگر شرکت کنندگان کارگاه شده اند؟ یا عده ای از اعضای گروه تان گرفتار قضاوت منفی در مورد خودشان هستند؟ این ابزار می تواند با روش هایی برای مواجهه با حمله، به آنها کمک کند تا راحت تر از پس حل مشکلشان برآیند. این ابزار از راه تمرین مبارزه با قضاوت خود و دیگران، به تقویت این مهارت کمک زیادی می کند.
اهداف
کسب مهارت در رویارویی با حملات احتمالی از راه افزایش انعطاف
تمرین به کارگیری یک روش هماهنگ برای واکنش به حملات
افزایش اعتماد به نفس در مواجهه با حملات و مدیریت کردن آنها
چگونگی به کارگیری این ابزار:
شرکت کنندگان در کارگاه را در گروه های دو نفره قرار دهید. آنها را در اتاق پخش کنید و از آنها بخواهید که روبه روی هم بنشینند. از هر گروه دو نفره بخواهید که یکی از آنها خود را «الف» معرفی کند و دیگری «ب». به شرکت کنندگان تفهیم کنید که راه های گوناگونی برای مقابله با حملات احتمالی وجود دارد. چهار راه مواجهه با حمله را برایشان توضیح دهید و نام هر کدام را برایشان بنویسید.
شیوه های گوناگون مقابله با حملات:

دفاعی: مخالفت با مضمون حمله و تاکید بر بی مبنا و بی معنا بودن آن
مقابله: دفاع در عین به چالش کشیدن قدرت حمله کننده و تاکید بر ضعف ها و کاستی های حمله کننده
پذیرفتن: قبول کردن حمله و تلاش برای کسب راهنمایی برای چگونگی مقابله با حمله و آموزش روش صحیح به کارگیری اطلاعات برای مقابله
همکاری با مهاجم برای پیشبرد آموزش در کارگاه: حمله کننده (که دراین مورد حمله فرضی در کارگاه است)، ممکن است برای پیشبرد مهارت نیاز به اطلاعات بیشتر یا دقیقتر داشته اباشد یا ممکن است به این احتیاج داشته باشد که در مواردی که شرکت کنندگان در کارگاه پیش تر مورد حمله یا تبعیض قرار گرفته اند، به ویژه در مواردی چون تبعیض نژادی، با مثال ها و توضیحات بیشتری آشنا شود و مهم است که این دست اطلاعات و توضیحات و مثالها در اختیار وی قرار گیرد تا برای آموزش به کار آید.

در این حال که تمامی این روش ها برای آموزش در کارگاه ها به کار گرفته می شوند، شیوه استفاده از آنها بنا به خصوصیات هر کارگاهی و ویژگی های شرکت کنندگان کارگاه ممکن است متفاوت باشد.
نکته مهم دیگر که در آموزش دراین کارگاه ها باید استفاده شود آن است که برخی موارد و نمونه های حمله و تهاجم را که ممکن است شرکت کنندگان کارگاه ها با آن روبه رو شده باشند یا احتمال داشته باشد که در آینده با آن روبه رو شوند، تصریح کنید و با همکاری فکری شرکت کنندگان در کارگاه تلاش کنید تا راه هایی را برای مقابله با چنین حملات فرضی بیابید. در این راستا، «الف» های گروه های دو نفره کارگاه باید به نحوی بیاموزند که با «ب» ها مقابله کنند و برعکس.
روند این حمله و دفاع فرضی ساده است و مبتنی بر آن است که اول «الف» در شرایط فرضی حمله قرار می گیرد و «ب» در شرایط فرضی دفاع در مقابل این حمله، و بعد جای این دو عوض می شود. انجام عملی این روش نباید بیش از سه دقیقه طول بکشد.
پس از آن که بحث و جدل میان دو عضو گروه تمام شد و همه سناریوهای مختلف در عمل آزمایش شد، چند دقیقه ای را صرف تنفس کنید و بعد از همه گروه ها بخواهید که با بازبینی روش هایی که به کار گرفته اند، بررسی کنند که کجای کار را اشتباه کرده اند و ممکن است در کدام بخش به تجدید نظر نیاز داشته باشند، در کدام بخش با یکدیگر موافقند و در کدام بخش مخالف، و برای ادامه آموزش نیز می توانید این ابزار را با در نظر گرفتن تئوری آن به کار بگیرید:
تئوری این ابزار
حمله هر وقتی ممکن است اتفاق بیافتد. طبیعی است و قابل انتظار. مشکل آن است که اغلب مردم به حمله به نحوی ناموفق به آن واکنش نشان می دهند. برخی ممکن است به طرز ناموفقی بخواهند حمله را خنثی کنند و برخی دیگر ممکن است بخواهند به شکلی با آن مبارزه کنند که در نهایت به حمله دامن می زند و مشکلی را حل نمی کند. عده ای دیگر هم که ترجیح می دهند اساسا حمله را نادیده بگیرند و هیچ واکنشی نسبت به آن نشان ندهند.
ایده به کارگیری این ابزار که توسط آرنولد میندل ابداع شده، «مدیریت حمله مثل ورزش رزمی» نام دارد. این تئوری حاکی از آن است که دست کم به چهار روش می توان با حمله مقابله کرد و نسبت به آن واکنش نشان داد:
یکی دفاع است، یکی مقابله به مثل، سومی پذیرفتن حمله است و راه چهارم هم آن است که به مهاجم کمک کنی تا در شیوه حمله اش دقیقتر عمل کند.
هر یک از این چهار روش می تواند در هر زمانی متناسب با طبیعت حمله به کار آید و در نهایت به درک متقابل بهتر و بیشتر منجر شود. اما وقتی این روش ها بدون آگاهی لازم با هم تلفیق می شوند، کار را برای مهاجم و مدافع مشکل تر می کند.
آن چه تقریبا به همین اندازه اهمیت دارد آن است که متدولوژی دیگری در صورت عدم موفقیت این روش به کار گرفته شود. به عنوان مثال در این کارگاه ها گاهی لازم است که به حمله کننده بیشتر کمک شود و گاهی به مدافع. در این راستا بعضی اوقات لازم می شود که تدریس و تمرین در کارگاه همراه با پرسش ها و تمرین هایی دقیقتر انجام گیرد تا موثرتر باشد.
مخلص کلام آن است که این ابزار با هدف افزایش انعطاف و آگاهی و ظرفیت مقاومت در برابر حمله به کار می آید. نکته مهم در خصوص حضور شرکت کنندگانی از فرهنگ های مختلف در چنین کارگاه هایی آن است که چالش های فرضی و بالقوه گوناگون در این جلسات مورد بررسی قرار گیرد و تئوری های گوناگون مقابله با این حملات در شرایط گوناگون در کارگاه ها تصریح شوند.
این ابزار از کجا می آید؟
در شرایطی که تنوع فرهنگی زیادی در این دست کارگاه ها وجود دارد، مهم آن است که این فرهنگ های مختلف بررسی شوند و متناسب با تفاوت های فرهنگی، تفاوت در شیوه مقابله با حملات مورد نظر قرار گیرد و بنا به سنت ها و عادات فرهنگی و حتی متناسب با خرده فرهنگ ها کشورهای شرکت کنندگان گوناگون، تمرین های لازم و مشورت و تبادل فکری انجام گیرد.
نویسنده: دانیل هانتر و نیکو آمادور از مرکز آموزش برای تغییر
نوع ابزار: تنوع فرهنگی و ضدیت با سرکوب
استفاده کنندگان از این ابزار: آموزش گیرندگان آموزش های پیشرفته (موسوم به ای دی تات)
گفتنی است که ای دی تات، شماری کارگاه در نقاط گوناگون آمریکا برگزار می کند که طی جلسات آنها به شرکت کنندگان می آموزد که چگونه از توانایی های مشترک خود برای همفکری در راستای یافتن راه های بهتر برای مقابله با تنش استفاده کنند و چگونه موفق شوند میان فرهنگ های گوناگون مشترکاتی بیابند تا راه ارتباط و تعامل را برایشان ساده کند.

انتقال قدرت
خلاصه:
این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
برای دیدن متن انگلیسی‌ این تمرین اینجا کلیک کنید

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *