نامتان از کجا می آید؟

این ساده ترین ابزاری است که در کارگاه های آموزشی برای جاانداختن تفاوت و تنوع فرهنگی می توانید به آن دسترسی داشته باشید! آن قدر ساده است که باور کردن آن سخت است که می تواند به طور مستقل عمل کند. اما واقعاً اثرگذار است. یک راه آسان استفاده از این ابراز آن است که هر کدام از اعضای جمعی که دور هم نشسته اند اسم خود را بگویند و بگویند که ریشه و معنای اسمشان چیست.

با آن که این، ابزاری ساده برای تعامل به نظر می رسد، هم کم خطر است و هم استفاده از آن آسان است. و در عین حال، ابزاری قدرتمند است. این روش به ویژه برای جمع های ده تا پانزده نفره بسیار اثرگذار است. هر کسی اسمش را می گوید، بعد معنایش را و ریشه اش را.

خلاصه:

برای گروه هایی که درون خود تنوع و گونه گونی فرهنگی یا ملیتی زیادی دارند، این روش موثری است برای شکستن یخ گروه و نشان دادن تمایز و تفاوت پیشینه فرهنگی اعضای گروه و تاکید بر اهمیت تفاوت فرهنگ در تعامل میان اعضای گروه. می شود پنج تا ده دقیقه وقت صرف کرد و از هر یک از اعضای گروه خواست تا توضیح دهند معنا و ریشه اسمشان چیست و چه کسی اسم آنها را انتخاب کرده است.

(در گروه هایی که تنوع فرهنگی آنها کمتر است تبادل اطلاعات می
تواند به میزان و عمق کمتری انجام شود.)

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.

برای دیدن متن انگلیسی‌ این تمرین اینجا کلیک کنید

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *