از سر گرفته شدن فعالیت‌های خانه سینما و وعده از میان بردن رانت

رضا میرکریمی، یکی دیگر از اعضای پیشنهادی توسط رئیس سازمان سینمایی بود که پس از اعلام خبر انتصابش، در نامه ای ضمن اشاره به حضور سه کارگردان در این شورا، استعفا داد و پیشنهاد کرد یک تهیه کننده جایگزین وی شود، اما اخیرا اعلام کرد به صورت موقت عضویت در این شورا را می پذیرد. با توجه به سخنان مدیران وزارت ارشاد در مورد کوچک کردن این وزارت خانه و کوتاه کردن مراحل کسب مجوز برای محصولات فرهنگی، زمزمه هایی در مورد ادغام دو شورای صدور پروانه ساخت و پروانه نمایش نیز به گوش می رسد که می تواند از بخشی از دشواری های فیلمسازان برای کسب مجوز بکاهد.
130917111849_cinema_304x171_bbc_nocredit

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *