حلال احمر کشتى امداد خود را راهى یمن میکند

به گزارش روابط عمومى و ارتباط مردمى حلال احمر یک کشتى با ۴۵ امداد گر و ٢۵٠٠ تُن کمک هاى بشر دوستانه عازم یمن شد.

این کشتى که بندر شهید رجایىِ بندر عباس را به مقصد بندر حریره یمن ترک کرده است حامل ٢۵٠٠ تن مواد غذایى، چادر، و پتو و ۴۵ متخصص، امدادگر، و داوطلب میاشد که با هدف کمک به مردم یمن عازم این کشور شدند.

گزارش ها حاکى از آن است که دو داوطلب آمریکایى نیز در این پروژه شرکت داشته اند. رابرت نیمان و تیگ بَرى با هدف یارى رساندن به مردم یمن به ایران سفر کرده اند تا به همراه این کشتى به یمن بروند پیش از سفر به ایران بَرى گفته بود ” من از اینکه دولت عربستان به طور بیرحمانه مردم بیگناه یمن را بمب باران کرده وحشت زده ام”

این دو اخیراً کمپینى نیز تشکیل داده اند که در آن از دولت آمریکا خواسته شده جلو این بمب باران ها را بگیرد. این کمپین تا کنون حدود ١۶٠٠٠ امضا جمع آورى کرده.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *