اصل‌های خشونت‌پرهیزی

مایکل نگلر

ما در برابر بی‌عدالتی به کنش مستقیم دست می‌زنیم، بدون اینکه منتظر واکنش سایر سازمان‌ها بمانیم. ما از قانون‌های ناعادلانه اطاعت نخواهیم کرد و تسلیم اعمال ناعادلانه نخواهیم شد. ما چنین کارهایی را به شیوه‌ای مسالمت آمیز، آشکارا، و با خوشرویی انجام خواهیم داد، زیرا هدف ما این است که دیگران را متقاعد سازیم. ما شیوه‌ی بی‌خشونت را به کار می‌بندیم زیرا غایت ما این است که جامعه‌ای داشته باشیم که با خود در مسالمت به سر ببرد. ما سعی خواهیم که با سخنمان دیگران را ترغیب و متقاعد کنیم، اما اگر نتوانیم با زبان دیگران را متقاعد کنیم، با عمل چنین خواهیم کرد. ما همواره خواهان گفتگو و سازش منصفانه خواهیم بود، اما آماده‌ی این نیز خواهیم بود که در صورت لزوم رنج را متحمل شویم و حتا جانمان را نیز فدا کنیم تا شاهد حقیقت باشیم، به شکلی که ما آن را می‌بینیم.» مارتین لوتر کینگ، جونیور

شاید این پرسش مطرح شود که آیا تاریخ هرگز شاهد چنین تغییری در ماهیت انسان بوده است؟ چنین دگرگونی‌هایی به یقین در افراد صورت پذیرفته‌ است. اما شاید نتوان نشان داد که تمامی یک جامعه دستخوش چنین دگرگونی‌هایی شده باشد. اما چنین چیزی نیز تنها به این معنی است که تا کنون شیوه‌ی مبارزه‌ی بی‌خشونت در مقیاس وسیع تجربه نشده است … هر روزه شاهد چیزهایی هستیم که پیش از آن در خواب هم نمی‌دیدیم؛ کارهای ناممکن بسیاری مدام در حال ممکن شدن هستند. این روزها ما مدام از کشف‌های جدید در حوزه‌ی خشونت‌ورزی شگفت‌زده می‌شویم. اما من همچنان بر این باورم که کارهای بسیاری که در رؤیا هم نمی‌دیدیم و کشف‌های بسیاری که به نظر محال می‌آمدند در حوزه‌ی خشونت‌پرهیزی انجام خواهد شد. مهندس ک. گاندی

اصل‌های خشونت‌پرهیزی

 • با بی‌عدالتی بجنگید، نه با مردم. همه مستحق احترام هستند؛ هدف «برنده شدن» نیست، بلکه ایجاد رابطه است.
 • خشونت‌پرهیزی همواره در طول زمان وضع را بهبود خواهد بخشید؛ خشونت – از هر نوع – همواره وضع را بدتر خواهد کرد.
 • نیازهای اساسی انسانی جهانشمول هستند؛ در ریشه‌ی هر منازعه، امکان یک راه حل «برد-برد» وجود دارد.
 • هر یک از ما بخشی از حقیقت را در اختیار دارد، هیچ‌یک از ما دارنده‌ی تمامی حقیقت نیست.
 • هرگز به یک انسان دیگر بی احترامی نکن – و بی احترامی به خود را نیز تحمل مکن. هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازه‌ی شما تحقیرتان کند.
 • آمادگی پذیرش درد و رنج به جای روا داشتن آن بر دیگران، و پافشاری مدام بر هدف ِ درست، نیروی خشونت پرهیزی را به صحنه خواهد آورد.

راهبردهای خشونت‌پرهیزی

 • خشونت‌پرهیزی دو شیوه دارد: در برنامه‌ی سازنده ما با عمل خلاف مقابله می‌کنیم –  در برنامه‌ی سازنده، ما راهبری ایجاد راه حل را بر عهده می‌گیریم.
 • هرگز از یک انسان دیگر نومید مشو. اگر باور داشته باشید که انسانها خردمند هستند، کار مفید این است که خرد آنها را بیدار نمایید.
 • به آنچه اساسی است پایبند بمانید (از قبیل کرامت انسانی)؛ آماده باشید که بر سر هر چیز دیگر سازش کنید (به ویژه اگر آن چیز تنها حالتی نمادین داشته باشد).
 • تسلیم تهدیدها نشوید. از خود بپرسید: «آنها چه چیزی علیه من دارند؟» تهدید آنها را انکار کنید، آنگاه آزاد خواهید بود.
 • هنگامی که مبارزه‌ی خشونت پرهیز موفق شود، کسی بازنده نخواهد بود؛ مغرور شدن به «پیروزی» می‌تواند آنچه از طریق مبارزه‌ی بی‌خشونت به دست آورده‌ایم را خنثا کند.

نیروی جسمانی در مقایسه با قدرت حقیقت بسیار ناچیز است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *