حقوق اقلیتهای قومی و روابط اقلیت و اکثریت

مایکل نَگلِر

این درس رویکردی “کلان نگرانه” به مسئله‌ی اقلیتهای قومی و سایر اقلیتها در پیش می‌گیرد، و در این مورد بحث خواهیم نمود که با قرارد دادن این پرسش در یک زمینه‌ی کلان خواهیم توانست که نه تنها این موضوع را شکل پایدارتری حل نماییم، بلکه به حل و فصل شماری از دیگر مسائل مرتبط نیز کمک کنیم. به این ترتیب، این درس دارای چهار بخش خواهد بود:

  1. تصویر کلان: بحران کنونی پیرامون ماهیت جهان و ماهیت انسان در بطن آن.

الف. در این بخش وضع کنونی «علوم جدید» را بررسی خواهیم کرد (توسعه‌ی رویکردی مثبت‌نگرانه به ماهیت انسانی و غیره، از آغاز کشف واقعیت کوانتومی)، چرا که این موضوع به مسئله‌ی همبستگی انسانی و ماهیت منازعه نیز مربوط می‌شود. ما به چهار حوزه‌ی زیر سری می‌زنیم و یافته‌های آنها را در این پیوند بررسی می‌کنیم:

نظریه‌ی کوانتوم («بی‌مکانی»، «واقعیت ِ برساخته‌ی مشاهده‌گر،» و مانند آنها

تکامل (نقش همکاری، «تکامل منقطع» و سایر نظریه‌های غیر داروینی در تکامل)

رفتار حیوانی (پژوهش‌های فرانس دی وال و دیگران در مورد حل منازعه در میان پستانداران عالی)

دانش عصب‌شناسی («عصب‌های آیینه‌ای،» و سایر یافته‌ها)

روانشناسی (بسیاری از یافته‌های مرتبط، با تأکید بر کارهای ویلر و فیسک بر روی «چیره شدن بر نگرش‌های کلیشه‌ای و قالبی»)

ب. سنت فرزانگی و خردمندی. در تاریخ غرب، برای نخستین بار از زمان رنسانس این امکان پیش آمده است که «مذهب» و علم آشتی کنند – به این معنی که، خرد معنوی که میراث مشترک همه‌ی فرهنگ‌های انسانی است، از شرق گرفته تا غرب، شمال تا جنوب، با یافته‌های قابل اتکای علمی به طوری که در بالا شرح داده شد، سر سازگاری یافته‌اند. به طور خاص آنجا که این دو ایستار بزرگ پرسش‌گری انسانی همپوشانی می‌یابند و یکدیگر را تقویت می‌کنند، تصویری الهام‌بخش از نوع انسانی پدیدار می‌شود که برای چیرگی بر اختلاف‌های قومی و سایر اختلاف‌ها بی‌نهایت مفید است (ضمن اینکه مزیت‌های فراوان دیگری نیز دارد). برخی عناصر کلیدی در عرفان که به طور ویژه به روابط انسانی و سرنوشت انسان مربوطند را نیز بررسی خواهیم نمود، برای مثال تقدم آگاهی، وحدت نژاد انسانی، قدرت تفاهم و همدلی، و غیره.

پ. چه چیزی پدیدار می‌شود؟ تصویر اقناعی از ماهیت انسانی: یک «الگوی نوین» که در کشاکش برای پدیدار شدن است، در مقابل نیروهای فرهنگهای سنتی.

  1. کشف خشونت‌پرهیزی. الف: در این بخش ما پیشه و اندیشه‌ی مهاتما گاندی را در بستر تمدن‌های نخستین و بر زمینه‌ی امپریالیسم غربی بررسی می‌کنیم. آنگاه در کنار این بینش، تاریخ عبدالغفار خان و جنبش حقوق مدنی آمریکا به رهبری مارتین لوتر کینگ جونیور را در کنار یکدیگر مطالعه می‌کنیم، که به عنوان یک تجربه‌ی طولانی و متنوع آزمون خود را پس داده‌اند. هم‌چنین این بخش شامل بررسی مفهوم «حقوق» از دیدگاه گاندی نیز می‌شود که تأکید بیشتری بر وظایف و ارتباطات می‌گذارد.

ب. بررسی «توسعه‌یافته‌ترین شکل» خشونت‌پرهیزی اصولی از زمان گاندی و کینگ، از جمله رویدادهای معروف به «بهار عربی» و البته «انقلاب سبز»

  1. خشونت‌پرهیزی و منازعه اجتماعی. ما کاربرد شیوه‌های بی‌خشونت و وضعیت ذهنی خشونت‌پرهیز را در روابط اقلیت/اکثریت بررسی می‌کنیم.
  1. نتیجه‌گیری. با بهره‌گیری از بخش‌های بالا به عنوان منبع، ما آنچه که در باره‌ی اصول خشونت‌پرهیزی و جهان‌بینی آن می‌دانیم را بر موضوع‌های خاصی که از سوی گروه برگزیده می‌شوند اعمال می‌کنیم. ما می‌توانیم راهبردهایی را تدوین کنیم که می‌توانند در برنامه‌های بلندمدت و نیز در حالت‌های محتمل الوقوع، در سطح‌های گوناگون منازعه در موقعیت داده شده به کار گرفته شوند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *