ظهور شهروند-خبرنگار در اهمال پلیس الجزایر

نوشته عبدو سمار*

ترجمه مهری حقانی

مرکز مطالعات بی خشونت

 چیزی ازانتشار خبر خشونت پلیس در منطقه ابادت از سوی شهروند-خبرنگاران محلی نگذشته بود که فعالان فضای مجازی در شهر غرجایا بار دیگر در مورد عدم پوشش یک خبر مهم دیگردر رسانه ها موضع گرفتند. اینبار درگیری – که درآن  یک گروگان  ابادیتی  به دست مهاجمان محلی کشته شد و پلیس دخالتی نکرده بود – مربوط به عدم دخالت پلیس بود که راه را برای خشونت های بیشتر هموار کرده بود.

فعالین فضای مجازی و روزنامه نگاران محلی در قلب دره مزاب الجزایر تلاش خود را برای به نمایش گذاشتن صحنه خشونت ها دو چندان کرده اند. دره مزاب همان منطقه ایست که درگیری های قومی در شدیدترین درجه خود بین اقلیت ابادت ها و مزابیت ها یا اکثریت جامعه مسلمانان سنی مذهب  این منطقه بیداد می کند. تلاش دو چندان این فعالان مدنی در استفاده از تکنولوژی های ارتباطاتی برای انعکاس بدرفتاری پلیس با ابادت ها و نمایش صحنه های خشونت با این اقلیت دینی در منطقه صورت می گرفت. نتیجه  آن شد که مقامات الجزایر ناچار  به اجرای یک سلسله تحقیق و تفحص بین ماموران  درگیر این ماجرا شدند. 

هدف اصلی این شهرمند-خبرنگاران محلی این است که آنچه در صحنه حقیقی این منطقه اتفاق میفتد را در برابر چشم جامعه الجزایر قرار دهند. در اصل نقص اطلاع رسانی از سوی رسانه های تاثیر گذار حاکم موجب ناآگاهی مردم الجزایر از موقعیت فعلی این منطقه شده است.

شهروند-خبرنگاران چگونه وارد ماجرا شدند؟

در قلب دره مزاب  درگیری های قومی در بالاترین شدت خود قرار دارد. فعالین فضای مجازی محلی تلاش خود را برای به نمایش گذاشتن خشونت های بین دو طرف یعنی اقلیت ابادیت ها و اکثریت مسلمانان  سنی مذهب  مشهور به مزابیت ها به روش های مختلف نشان داده اند. انتشار اخبار ویدیویی در یوتیوب از جمله این تلاش ها بوده است. از جمله آثار این حرکت چیزی بود که در پخش عمومی اخبار توسط فعالین در فضای مجازی با نمایش یک ویدیو رخ داد. دراین  ویدیو بد رفتاری پلیس با افراد گروه ابادیت ها نشان داده می شد و در نهایت پخش آن  موجب شد تا مقامات الجزایری  تحقیق و تفحص درمورد مامورانی که در این رویداد به هرشکل دستی داشتند را آغتز کند. 

هدف این  شهرمند-خبرنگاران محلی مشخص است : آنچه در صحنه حقیقی این منطقه اتفاق می افتد را با مردم الجزایردر میان بگذارند، مردمی که کمبود اطلاع رسانی از سوی رسانه های تاثیر گذار حاکم موجب عدم آگاهی آنان از موقعیت کنونی این منطقه شده است.  اصل ماجرا این است که بسیاری از وقایع و عوامل ایجاد آنها در منطقه گزارش نمی شود. برای مثال  رسانه های عمومی به ندرت همد ستی نیروهای امنیتی و شورشیان محلی را گزارش می کنند. این دسته های شورشی به منظور ایجاد درگیری  بین ابادیت ها و سنی ها در شهر دست به ایجاد اغتشاش و هرج و مرج می زنند. عکسی که یکی ازفعالان مزابیت ها آن را گرفته است نشان می دهد چگونه جرایم مرتکب شده در منطقه غاراجایا جلوی چشم پلیس اتفاق می افتد. در بین شواهدی که این فعالان جمع آوری کردند یک جوان ۲۱  ساله از گروه مزابیت ها به نام بابااسماعیل عزالدین دیده می شود. عزالدین پس از آنکه در ۵ فوریه ۲۰۱۴ توسط گروه های اغتشاش گر محلی به گروگان گرفته شد مورد ضرب و شتم قرار گرفت.  این جوان پس از آنکه ۲۰ ضربه چاقو در بدنش فرو رفت از پا در آمد. این حادثه هولناک کل منطقه غاراجایا را در شوک فرو برد. با این حال هنوز قاتلان عزالدین آزاد هستند. فعالان به سرعت دست به جمع آوری شواهد موجود از این واقعه زدند آنها عکس های آماتور-غیر حرفه ای- گرفته شده از مقتول توسط شاهدان عینی را گرد آوردند و همه فیلم های ویدیویی و عکس ها را در کنار هم گذاشتند و برای آنها زیر نویس تهیه کردند. زیرنویس شامل اشاره  به محل و تاریخ وقایع  نیز بود. آنچه در مجموع به دست آمد رد پایی از هتاکان و ضرب و شتم کنندگان عزالدین را ترسیم می کرد. انتشار این مطلب در یوتیوب  و همچنین وب سایت انگلیسی و فرانسه “صدای رسای الجزایر” و سایت خبری مستقل “فوکوس الجزایر” موجب به جوش آمدن افکار عمومی در سطح وسیعی شد. این مساله زمانی اتفاق افتاد که وزیر کشور همراه رییس کل پلیس در حال بازدید از منطقه به منظور خواباندن موج اعتراضات بودند. مقامات محلی هنوز قاتل را دستگیر نکرده بودند اما نیروهای نظامی ملی عملیات دستگیری قاتلان عزالدین را آغاز کرده بودند. به این ترتیب مشخص شد چهره کسانی که به وضوح در ویدیو منتشر شده بود قابل شناسایی بودند.

از آن پس، تشکل های اینترنتی بی شماری به منظور وادار کردن مقامات الجزایر برای وقوف به  آنچه در این منطقه اتفاق می افتد و فشار بر انها برای ورود به صحنه خشونت های قومی در مزاب با یکدیگر فعالیت می کنند. “غاراجایا نیوز” (به فرانسه)  و “غاراجایا ایونت ” (به فرانسه و عربی)  دو سایت خبری هستند که بطور دائم  در برابر پخش اخبار خشونت های اعمال شده  بر مزابیت ها مقاومت می کنند با این حال بازتاب حرکت این شهرمدن-خبرنگاران فعالان مجازی غیرقابل انکار است.

هم اکنون آزادی مجرمان خشونت های منطقه و عدم پیگرد پلیس در مورد آنها در افکار عمومی آشکار  شده است. همین مساله موجب شد مقامات الجزایری در موضع کسب توافق مخالفان وهمچنین اجبار به واردعمل شدن در مورد خشونت های منطقه قرار گیرند. درست است که  خشونت در غاراجایا متوقف نشده است اما موضوع مهم این است که فعالیت فعالان مجازی یک حرکت مثبت پیشرونده به نفع مردم محلی بوده است.

* این مطلب ترجمه ای است از When Algeria’s Police Fail to Act, Citizen Journalists Step in در http://globalvoicesonline.org/2014/02/11/sectarian-violence-ghardaia-algeria-citizen-journalists-azzedine/

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *