طومار شش هزار کارگر در مخالفت با طرح استاد-شاگردی

تاکنون شش هزار کارگر با امضای یک طومار، مخالفت خود را با طرح استاد – شاگردی اعلام کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس،‌ آرش فراز، دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به گسترش مخالفت نمایندگان کارگران در استان‌‌های مختلف ایران، خواستار لغو طرح استاد – شاگردی شد که از شهریور سال گذشته به اجرا درآمده است.

 بر اساس طرح استاد – شاگردی، کارفرمایان مجازاند نیروی بیکار و جویای کار را بدون در نظر گرفتن شرایط سنی، تا دو سال در کارگاه خود به عنوان شاگرد بدون هیچ دستمزدی به کار بگیرند.  این طرح با مخالفت تشکل های کارگری روبرو شده است و این تشکل ها خواستار لغو این طرح هستند.

کنش‌های این‌چینی که اجازه اتحاد کارگران در سطوح فراتری را به این قشر می‌دهد می‌تواند فرصت مناسبی را برای اجرای کنش‌های بی‌خشونت و یا ایجاد شبکه به کارگران دهد. این مطالبات از مرزهای یک کارخانه یا واحد تولیدی فراتر می رود و امنیت شغلی کل کارگران را تهدید می‌کند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *