تجمع دانشجویان هنر تهران

دانشجویان دانشگاه هنر تهران برای چندمین بار در صحن این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. این در حالی است که هفته گذشته نیز حدود صد تن از دانشجویان دانشگاه هنر تهران، با برگزاری تجمعی خواهان استعفای رییس این دانشگاه شده بودند. اولین تجمع اعتراضی دانشجویان روز شنبه ۲۳ آذر ماه و دومین تجمع در  روز سه شنبه ۲۶ آذر ماه سال جاری برگزار شد.

سایت قانون می نویسد شعارهای دانشجویان معطوف به استعفای حراست و ریاست دانشجو بود. این سایت همچنین از درگیری میان حراست دانشگاه و دانشجویان خبر می دهد که در طی آن پلاکاردهای دانشجویان پاره شد.

در این تجمع چند صد نفری، دانشجویان با خواندن بیانیه ای به امنیتی شدن فضای دانشگاه، کمبود امکانات و احضار دانشجویان به کمیته انضباطی اعتراض کردند.

 honardaneshgatajamo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *