بالا گرفتن اعتراضات در ترکیه

هزاران معترض ترک به خیابان های شهر استانبول آمدند تا به فساد در دولت این کشور اعتراض کنند. معترضین استانبول با گاز اشک آور پلیس این کشور رو به رو شدند. در این تظاهرات ها، مردم شعارهایی علیه فساد و رشوه در دستگاه های دولتی دادند.

در همین حال نخست وزیر این کشور رجب طیب اردوغان این اعتراضات و رویدادهایی که منجر به آن شد را دسیسه ای علیه حکومت او خوانده است. اردوغان قصد دارد ده وزیر جدید معرفی کند تا اعتماد را به شهروندان ترک بازگرداند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *