برگزاری دو تجمع کارگری در برابر مجلس

میدان بهارستان  در این هفته شاهد دو تجمع کارگری بود. در اولی حدود دویست نفر از کارگران مخابرات روستائی در اعتراض به عدم واریز بیمه هایشان به سازمان تامین اجتماعی در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند. در دومی حدود ۵۰۰ نفر از کارگران تهرانی در اعتراض به فساد در سازمان تامین اجتماعی دست به اعتراض زدند و با نشان دادن پلاکاردها و طومارهای امضا شده اعتراضشان به فساد گسترده ای که این روزها دامن مجلس را نیز گرفته است نشان دادند.

تجمعات اعتراضی کارگران در چند هفته اخیر بیشتر در پایتخت دیده شده است، از نمونه های این تجمعات می توان به تجمع بازنشستگان پالایشگاه نفت آبادان در برابر وزارت نفت و این دو تجمع اخیر اشاره کرد. تجمعاتی که علاوه بر ریسک بیشتر توجه بیشتری از رسانه ها نیز به  خود جلب می کنند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *