اعتراض بی خشونت در شمال افغانستان

گروهی از شهروندان افغان در ولایت سمنگان در شمال افغانستان ضمن تظاهراتی خواهان برکناری والی این ولایت شدند .این معترضین در مقابل ساختمان ولایت سمنگان چادر زده اند و گفته اند تا زمانی که خیرالله انوش، والی این ولایت، از کار برکنار نشده به تحصن خود ادامه می  دهند.

انگیزه این اعتراض مبارزه با فساد فراگیر اعلام شده است. این معترضان سمنگانی، والی این ولایت را قتل، فساد و ظلم متهم کرده اند.این در حالی است که والی این ولایت سازمان دهندگان این تجمع بی خشونت را با طالبان بی ارتباط نمی داند.

از دیگر کنش های گزارش شده می توان به اعتصاب مقطعی، آتش زندن لاستیک و بستن راه و تحصن در برابر ساختمان استانداری اشاره کرد. کنش هایی که می تواند در صورت درست اجرا شدن معترضین را به هدف خود نزدیک کند اما در صورت عدم اجرای اصولی می تواند کمپین های مشابه را نیز تحت تاثیر قرار دهد. افغانستان در زمره کشورهایی است که با پشت سر گذاشتن تاریخی دراز از خشونت به تازگی به سوی مبارزه بی خشونت رفته است. از مهمترین کنش های سال های اخیر می توان به کنش اعتصاب غذای دانشجویان کابلی و یا تظاهرات گسترده در برابر سفارت ایران در کابل اشاره کرد. afghanestan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *