تجمع دانشجویان در دو دانشگاه

 همزمان با تجمع دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت در حمایت از وزیرعلوم و برکناری رییس این دانشگاه، سعید جبل عاملی، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز با برگزاری تجمع خواستار برکناری علیرضا رهایی از ریاست این دانشگاه شدند.

به گزارش دانشجونیوز دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در مقابل دفتر ریاست دانشگاه تحصن کردند و از تصمیم وزیر علوم مبنی بر عزل جبل عاملی رییس سابق این دانشگاه و انتصاب برخورداری به عنوان سرپرست جدید دانشگاه حمایت کردند. این دانشجویان  خواستار محاکمه جبل عاملی بخاطر سوء مدیریت و جو امنیتی دانشگاه شدند.

به گزارش این وب سایت داشنجویی حدود هزار نفر از دانشجویان امیرکبیر همزمان با حضور گروه سه نفره از طرف وزارت علوم برای بررسی وضعیت دانشگاه و مدیریت علیرضا رهایی با خواندن سرود یار دبستانی من به داخل کتابخانه ی مرکزی دانشگاه رفتند یک گروه هفت نفره از دانشجویان در مورد هشت سال عملکرد دکتر رهایی با هیئت سه نفره وزارت علوم مذاکره کردند.

داشتن تشکل های مستقل دانشجویی برای رسیدگی به امور صنفی دانشجویان از خواسته های مهم دانشجویان ایرانی است که ظرف چند سال گذشته اجازه تحقق نیافته است. elmosanat

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *