نامه هفت زندانی بهایی به روحانی

هفت زندانی بهایی در نامه‌ای به حسن روحانی درباره «منشور حقوق شهروندی» پیشنهادهایی داده و گفته اند اگر این منشور به دقت تدوین نشود یا بدتر از آن اگر عمداً برای ایجاد جدایی تنظیم شود، می تواند به وسیله ای برای تبعیض و تداوم سرکوب تبدیل شود.

امضاء کنندگان افزوده اند آنچه اهمیت اساسی دارد بازبینی در برنامه های آموزش و پرورش برای ایجاد فرهنگی پیشرو بر اساس اصولی بنیادین مانند کرامت انسانی و تساوی شهروندان در برابر قانون است.

بهروز توکلی، وحید تیزفهم، مهوش ثابت، جما‌ل‌الدین خانجانی، سعید رضائی، فریبا کمال آبادی و عفیف نعیمی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، ۵ سال پیش به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

بهاییان از جمله اقلیت‌هایی هستند که همواره تحت فشار حکومت قرار داشته‌اند. در حوزه کنش‌های بی‌خشونت جامعه بهایی تاکنون اقدام موثری انجام نداده است که دلایل متعددی را می‌توان برای آن برشمرد.

کنش نامه‌نگاری از زندان از جمله کنش‌هایی است که توجه رسانه‌‌ها را به خود جلب می‌کند و نیاز به سازمان‌دهی گسترده ندارد.

 bahaie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *