اعتراض دانشجویان به انتقال آب کارون

گروهی از دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان در اعتراض به انتقال آب از سرشاخه‌های کارون، در صحن علنی شورا اسلامی شهر اهواز حاضر شدند و با ارایه طوماری که  ۳ هزار و ۱۷۱ امضا از دانشجویان و استادان دانشگاه و بر آن بود اعتراض خود را در این زمینه را نشان دادند.

این دانشجویان قصد دارند در قدم بعد این طومار را در صحن علنی مجلس به نمایش بگذارند و خواستار اقدام جدی نمایندگان مجلش در توقف انتقال آب کارون به استان‌های دیگر شوند.

امضای طومار در کنار کنشهایی مانند ایجاد زنجیر انسانی اعتراض به انتقال آب کارون و کنش های تجمع و تظاهرات هدف قابل دسترسی را دنبال می کند. نجات کارون از مهم‌ترین مطالبات زیست محیطی حال حاضر کشور است و به نظر سازماندهندگان اعتراضات بی‌خشونت در خوزستان درک درستی از دینامیک این اعترضات دارند. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *