حمایت پلیس از تظاهرات‌ها در تایلند

در مبارزات بی‌خشونت جشن پیروز آن روزی آغاز می‌شود که نیروهای سرکوب‌گر رژیم اعلام بی‌طرفی کنند. حاکم از اعمال قدرت عاجر می‌شود و قدرت واقعی مردم که نیروهای نظامی و پلیس هم بخشی از از آن هستند نمایان می‌شود. این اتفاق در تایلند افتاد. مامورین پلیس ضد شورش با دستور سرکوب و متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان عازم خیابان‌های بانکوک شدند اما آن روز با سپرهای و جلیقه‌های پلیس کف خیابان به پایان رسید.

ماموران پلیس کف خیابان نشستند، با تظاهرات‌کنندگان دست دادند و خوش‌ و بش کردند و گروهی هم لباس‌های نظامی‌شان را در آوردند تا همبستگی‌شان با اعتراضات مردمی در تایلند را نشان دهند. این واکشن پلیس برای بسیاری از کارشناسان غیرمنتظره بود.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *