شصت زن عربستانی پشت فرمان نشستند

بیش از شصت راننده زن در عربستان سعودی شنبه چهارم آبان ماه، بیست و ششم اکتبر، پشت فرمان اتومبیل هایشان نشستند تا اعتراض خود به ممنوعیت رانندگی زنان در این کشور اسلامی را نشان دهند.

رانندگی زنان به موجب قوانین این کشور غیرقانونی نیست اما مسوولان از صدور گواهینامه برای زنان در این کشور خودداری می کنند. زنان شرکت کننده در این کمپین همگی گواهینامه خارجی داشتند و در واقع ضرری را متوجه عابرین و دیگر رانندگان کردند و تنها اعتراض خود را به نشان دادند. بیشتر شرکت کنندگان در این کنش علاوه برنادیده انگاشتن هنجار عدم رانندگی زنان در این کشور، به تنهایی رانندگی کردند و در واقع در محیط عمومی بدون داشتن مرد محرم ظاهر شدند که خود نیز تابوشکنی بزرگی محسوب می شود.

یکی از فعالین این کمپین به خبرگزاری آسوشیدپرس گفت تاکنون شصت زن در حال رانندگی از خود فیلم و عکس گرفته اند و آن را در فضای آن-لاین منتشر کرده اند. اما در ادامه توضیح داد که راهی برای نشان دادن واقعی بودن این عکس ها و فیلم ها وجود ندارد.

این کمیپن در حالی راه خود را در فضای حقیقی و مجازی باز کرد که پیش از آن مقامات عربستان از جمله سخنگوی پلیس این کشور کنشگران را به پیگرد قانونی تهدید کرده بود و فضای ایجاد شده در رسانه ها به گونه ای بود که بسیاری از خانواده ها اجازه پذیرفتن چنین خطری را به دختران و همسرانشان ندادند. به طور حتم حجم و اندازه این کمپین به قدری نبود که تغییری شگرف را در مسیر رانندگی زنان در عربستان ایجاد کند اما قدم بزرگی در این راه به شمار می آید

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *