تظاهرات علیه شرکت‌های نفتی خارجی در برزیل

گروهی از جوانان بزریلی در ریودوژانیرو به واگذری یک منبع نفتی این کشور به شرکت‌های خارجی اعتراض کردند. این اعتراض به شکل تظاهرات و بستن خیابان اجر شد و واکنش پلیس این شهر را نیز در پی داشت.

پیشنهاد یک شرکت بین‌المللی نفتی برای به دست آوردن حق اکتشاف و بهره‌برداری مخازن نفتی دریایی در ساحل برزیل، جوانان این کشور را برآشفته است. به گزارش مجله‌ی تایم، اعتراض این جوانان به واگذاری این امتیاز به شرکت‌های خارجی است و در جریان این تظاهرات به چند ماشین آسیب وارد شد. پلیس برای کنترل جمعیت از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد.

موضوعاتی از این دست که می‌تواند به راحتی احساس غرور ملی را جریحه‌دار کند، انگیزه و محمل خوبی برای سازمان دادن کنش‌های بی‌خشونت است. اما به دلیل درگیری بالای احساسات در چنین کنش‌هایی معمولا سازمان‌دهندگان از نگاه استراتژیک به این کنش‌ها غافل می‌شوند که البته می‌تواند صدمات بزرگتری را به اهداف جنبش و اعترضات وارد کند. رویکرد سازمان‌دهندگان و علاقه‌مندان این اعتراضات معمولا ترساندن مردم از چپاول مخازن و دارای‌های ملی است و در بیشتر موارد بخشی از ماجرا گفته نمی‌شود. در اعتراضاتی از این دست باید همواره نگران منطق اعتراض و نگاه همه‌جانبه به این موضوع بود تا اعتراضات به وسیله‌ای برای اتلاف انرژی و یا گمراه کردن و انحراف افکار عمومی از مسایل اصلی کشور تبدیل نشود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *