تجمعات صنفی دانشجویان در هرمزگان و ارومیه در هفته گذشته

دانشجویان دانشگاه هرمزگان و دانشگاه صنعتی اورمیه هفته اول آبان ماه را با تجمع و تحصن به پایان بردند.

دانشجویان دانشگاه هرمزگان در اعتراض به شرایط بد رفاهی دانشگاه به ویژه وضعیت نابسامان سرویس رفت و آمدشان، طی هفته  گذشته چهار روز را به برگزاری تجمع اعتراضی گذرادند.

بدهی دانشگاه به سازمان اتوبوسرانی، این سازمان را بر آن داشت تا تعداد اتوبوس های میان دانشگاه و شهر را از ابتدای آبان ماه کاهش دهد. دانشجویان پس از اطلاع از این موضوع، روز چهارشنبه بعدازظهر، اول آبان ماه، در محل پارکینگ دانشگاه دست به تجمع زدند. پس از به نتیجه نرسیدن تجمع روز چهارشنبه دانشجویان روز شنبه هفته جاری نیز دست به اعتراض زده و در مقابل ساختمان مرکزی تجمع کردند و خواستار پاسخ مسوولان دانشگاه شدند. دانشجویان از پاسخ تکراری مسئولان قانع نشدند و روز یکشنبه  نیز اعتراضات خود را ادامه دادند. اعتراض در روزهای بعد هم ادامه داشت تا سه شنبه مسئولین دانشگاه و سازمان اتوبوسرانی جلسه ای در جهت رفع مشکلات موجود ترتیب دادند که پس از به نتیجه نرسیدن آن نشست و آگاهی دانشجویان دانشگاه هرمزگان از بی نتیجه ماندن آن جلسه ، بار دیگر در حرکتی خود جوش، تعدادی از دانشجویان ساعت شش تا نه بعد از ظهر چهارشنبه دست به تحصن زده و با نشستن در مقابل درب خروجی دانشگاه از تردد سرویس ها جلوگیری کردند تا شاید صدای ایشان به گوش مسوولین برسد. این تحصن هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

تحصن در دانشگاه صنعتی ارومیه

درهمین حال دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه هم روز یکشنبه صحنه اعتراض دانشجویان بود. این تجمع که دومین تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی اورمیه بود از مقابل سلف سرویس واقع در بیرون دانشگاه شروع شد سپس دانشجویان با سر دادن شعار هایی به سمت حیاط دانشگاه حرکت کردند.

به گزارش دانشجونیوز از حواشی جالب این زمان اقدام مسئولین دانشگاه بود که با چیدن صندلی و میز سخنرانی قصد تبدیل تحصن اعتراضی به یک نشست به اصطلاح صمیمی را داشتند و با برخی از دانشجویان نیز هماهنگ کرده بودند تا با این کار جو تحصن را منحرف کنند ولی عموم دانشجویان با تجمع در جایی دیگر طرح رئیس دانشگاه را نقش بر آب کردند.

اعتراض دانشجویان دانشگاه ارومیه طیف وسیعی از مطالبات را شامل می شد. از عدم اجازه به کانون ها و نشریات دانشجویی تا عدم صدور مجوز برای گروه های موسیقی سنتی و احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی از جمله موارد اعتراضی دانشجویان دانشگاه ارومیه بود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *