هزاران کارگر بنگلادشی صد کارخانه پوشاک را تعطیل کردند

اعتصاب سراسری کارگران پوشاک ونساجی در بنگلادش بیش از صد کارخانه بزرگ پوشاک را تعطیل کرد. پلیس اعتصاب کنندگان را به صدمه رساندن عمدی به ابزار تولید در کارخانه متهم کرده است. تظاهرات کارگران اعتصابی در روز دوشنبه به خیابان ها آمد که با واکنش پلیس همراه بود. پلیس از گاز اشک آور برای کنترل جمعیت استفاده کرد.

خواسته کارگران معادل صد دلار در ماه است. هم اکنون حداقل حقوق ۳۸ دلار در ماه است. دستمزد کارگان بنگلادش از همکارانشان در چین، ویتنام و کامبوج کمتر است. یک کارگر معترض گفت مالکان کارخانه‌های نساجی توجهی به درخواست‌های ما ندارند و حتی حاضر نیستند نظر شورای رسمی دستمزد را قبول کنند. شورای دستمزد ۶۷ دلار را به عنوان حداقل دستمزد پیشنهاد کرده است. دولت نیز از نرخ ۶۷ دلار در ماه حمایت می کند اما از طرفی کارگران آن را کافی نمی دانند و از طرف دیگر کارخانه داران آن را ممکن نمی کنند. پیش از این نیز اعتصاب‌های کارگری مشابهی در بنگلادش به وقوع پیوسته است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *