اعتصاب کارگران در بزرگترین خرده فروشی جهان

بیش از پانصد کارگر فرشگاه های خرده فرشی والمارت دست از کار کشیدند و در خیابان های مرکز لس آنجلس دست به اعتراض زدند. درخواست این کارگران حداقل درآمد ۲۵ هزار دلاری در هر سال است.

پنجاه تن از کارگران معترض والمارات و هواداران آنها که پس از انقضای مجوز تظاهراتشان همچنان در خیابان ماندند و به هشدارهای پلیس توجه نکردند در مرکز لس آنجلس دستگیر شدند.

اعتصاب و تهدید به اعتصاب در ایام تعطیلی «تنکس گیوینگ» که به صورت معمول از ایام پرفروش فرشگاه ها هست، اهرم قوی و موثری برای فشار به مدیران شرکت است. تاکنون این اعتصاب به چند شهر دیگر از جمله شیکاگو هم سرایت کرده است و در صورت ادامه می تواند شهرهای مهم آمریکا را با خود همراه کند.

از کنش های دیگر کارگران معترض والمارت امضای نامه ای به رییس جمهوری آمریکا، باراک اوباما، است.

شرکت والمارت که به تنهایی بیش از دو میلیون و دویست هزار کارگر را در ۲۸ کشور جهان در استخدام خود دارد تا کنون چنین اعتراضی بزرگی را در تاریخ پنجاه ساله خود تجربه نکرده است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *