نامه سرگشاده پزشکان درباره حصر رهبران جنبش سبز

نزدیک به دویست نفر از اعضای هیأت‌های علمی و استادان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، پرشکان، دندان پزشکان و پیراپزشکان، در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، خواستار پیگیری جدی برای رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. به مناسبت هزارمین روز حصر سران جنبش سبز کنش‌های زیادی از سوی هواداران این جنبش طراحی و اجرا شده است.

این پزشکان، در نامه خود، خطاب به روحانی، با اشاره به جایگاه او به عنوان «دومین مقام عالی کشور» و سوگندی که برای اجرای قانون اساسی خورده، نوشته‌اند: «ما جمعی از اعضاء هیأت علمی و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی و پزشکان و پیراپزشکان کشور٬ از جنابعالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی مصرانه خواستاریم٬ موضوع رفع حصر و آزادی عزیزان دربند … که حسب اعلام رسمی به آن شورا ارجاع گردیده است را به صورت جدی پیگیر و محقق فرمایید. بی‌شک اقدام عاجل جنابعالی نخواهد گذاشت چراغ امیدی را که دولت تدبیر و امید در دل مردم رنجدیده و نخبگان رنجیده افروخته است٬ به خاموشی بگراید.»

کنش‌های متنوعی از اهدای خون با دستبندهای سبز تا نامه‌نگاری‌های متنوع به مناسبت هزارمین روز حصر رهبران جنبش سبز اجر شده است که البته هیچ‌کدام در غالب یک برنامه استراتژیک هدف ممکنی را دنبال نکرده‌ است. سردرگمی در برنامه‌ریزی از ویژگی‌های اساسی کنش‌های مربوط به این روز بوده است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *