اعتصاب‌ موفق هزار و پانصد کارگر پتروشیمی بسباران

هزار و پانصد کارگر پتروشیمی بسباران با مطالبه‌ی افزایش دستمزد دست به اعتصاب زده‌اند که بنا به اخبار رسیده پس از موافقت با درخواست ‌آنها به کار بازگشتند.

اعتصاب‌ در مجتمع‌های پتروشیمی بندر ماهشهر و بندر امام با وخیم شدن اوضاع اقتصادی پتروشیمی‌ها ظرف دو سال اخیر به تناوب دیده شده است.

در مهرماه اعتراضات کارگری در پتروشیمی بندر امام، مدیر عامل این شرکت به مذاکره با کارگران معترض وادار کرد که بنا به گزارش وب‌سایت اتحادیه کارگران آزاد، معاون مدیر عامل و چند تن دیگر از مسئولین این پتروشیمی برگزار شد طی توافقی کتبی به تمامی خواستهای کارگران تن داده‌اند.

هر پیروزی در کنش‌های بی‌خشونت انگیزه و شهامت کنش‌های دیگر را به مشارکت‌کنندگان می‌دهد. اعتراضات موفق پتروشیمی بندرامام آغازگر این حلقه‌ی جدید اعتراضات در مجتمع‌های پتروشیمی بوده است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *