تظاهرات هزارن ژاپنی در اعتراض به قانون جدید اطلاعات محرمانه

هزاران نفر از شهروندان ژاپن که با سازمان‌دهی چند گروه مدنی به خیابان آمده بوده‌اند به قانون جدیدی که دولت شینزو آبه نخست وزیر به پارلمان برده است اعتراض کردند.

به موجب این قانون دولت می‌تواند موضوعاتی مانند نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را محرمانه اعلام کند و روزنامه‌نگاران را از تحقیق درباره آن برحذر دارد. مخالفان معتقداند این قانون دموکراسی را در ژاپن به خطر می‌اندازد در حالی که دولت آبه می‌گوید این قانون برای همپیمانان ژاپن از جمله ایالات متحده ضروری است.

به گزارش رویترز سازماندگان این اعتراض مدعی شدند که بیش از ده هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند، گروهی از این معترضان پلاکاردهایی با مضمون آزادی ما را نگیرید در دست داشتند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *