تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

خانواده های زندانیان محکومین به اعدام در دادگاه های انقلاب ظهردیروز سه شنبه در مقابل مجلس شوارای اسلامی در میدان بهارستان تهرانن تجمع کردند.

این خانواده ها با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «اولین خطا پایان زندگی نیست» خواستار جلوگیری از اعدام عزیزانشان شدند.

در شهریورماه نیز تجمع مشابهی در برابر مجلس انجام شده بود.

تلاش حامیان لغو اعدام چند سالی است که در ایران جریان دارد اما حرکت های این چنینی از سوی خانواده های زندانیان محکوم به اعدام چندان سابقه ای ندارد. به نظر می رسد سازمان دهنده این تجمع سازمان خاصی نبوده است و این خود خانواده ها بوده اند به تصمیم به این کنش گرفته اند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *