دعوت برای اعتصاب سراسری در اکراین

معترضان  اکراینی ساختمان های دولتی در  پاستخت «کیف» را محاصره کرده و به اعتراض خود و در خواست ها برای استعفای ویکتور یانوکوویچ، رییس جمهوری این کشور ادامه می دهند. رهبران اپوزیسیون خواستار اعتراض گروهی و نیز اعتصاب سراسری در واکنش به اقدام رییس جمهوری اکراین از خودداری تفاهم نامه انضمام و همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا شده اند.

بازداشت روس های حامی معترضان اکراینی

در همین حال گروهی از فعالین سیاسی روسی که تظاهراتی را در حمایت از معترضان اکراینی ترتیب داده بودند در مسکو بازداشت شدند. این تظاهرات بدون مجوز در مقابل سفارت اوکراین در مسکو، برگزار شد. این فعالان پلاکاردهایی با این شعار که «اوکراین، ما با شما هستیم» را در دست داشتند و گفتند برای همراهی با معترضان خواستار همکاری بیشتر اوکراین با اتحادیه اروپا، دست به این تجمع زده اند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *