مخالفان دولت در اوکراین به دنبال تظاهرات و اعتصاب

صدها تظاهر کننده اوکراینی در ادامه مخالفت با سیاست‌های دولت در رابطه با اتحادیه اروپا باردیگر روز یکشنبه در خیابانهای کیف گردهم آمدند.

رهبران مخالفان دولت در اوکراین می‌گویند اعتراض‌های خود را روز دوشنبه از سر می‌گیرند و تا سرنگونی دولت ادامه خواهند داد. همچنین، مخالفان می‌گویند که مراکز مقاومت ملی تشکیل می‌دهند و برگزاری یک اعتصاب عمومی را در دستور می گذارند.
روز یکشنبه بیش از صدهزار معترض با نادیده گرفتن ممنوعیت دولتی برای انجام راهپیمایی، به خیابان‌های کی‌یف آمدند و خواستار کناره‌گیری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس شدند.

در جریان این راه‌پیمایی معترضان با عبور از موانع، قصد ورود به ساختمان ریاست جمهوری داشتند که در پی آن، نیروهای پلیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. همچنین به گفته یکی از احزاب مخالف، معترضان ساختمان شورای شهر را به تصرف خود درآورده‌اند.

اعتراض‌ها پس از آن آغاز شده است که ویکتور یانوکوویچ پس از ماه‌ها فشار از سوی روسیه، از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خودداری کرد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *