برگزاری روز دانشجو در دانشگاه ها

شنبه ۱۶ آذر روز دانشجو در ایران با مراسم در دانشگاه های مختلف همراه بود. از مهمترین این دانشگاه ها دانشگاه تهران بود که در آن دانشجویان ضمن تجمع و سخنرانی شعارهایی مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی دادند.
دانشگاه شهید بهشتی میزبان سخنرانی رییس جمهور، حسن روحانی، بود. این در حالی است که مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف دو کاندیدای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
کنش های تجمع در دانشگاه های مختلف بسته به جریان سیاسی هدایت کننده آن با شعارهای متفاوتی همراه بوده است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *