عمل مستقیم در گروه های کوچک

نوشته لیب کام از کتاب عمل کن یا بمیر

ویرایش و ترجمه مرکز مطالعات بی‌خشونت

این مقاله توضیح می دهد که در هنگام طرح ریزی یک عمل سیاسی-اجتماعی چه عواملی را باید در نظر گرفت. این مقاله برای عملکرد گروههای کوچک و نزدیک نوشته شده است، نه برای بسیج خیابانی جمعیت بالایی از مردم. قصد این نوشته ارائه ی یک دستورالعمل جامع که باید مو به مو اجرا شود نیست، بلکه بیشتر ارائه ی لیستی از کارهایی است که باید صورت داده شود تا یک عمل سیاسی-اجتماعی به شکل موفقیت آمیزی انجام شود.

 پیش از عمل

چه چیزی را می خواهید عمل سیاسی-اجتماعی تان بدست آورد؟ این هدف ممکن است آموزش و تحریک ، تخریب اقتصادی، اختلال فیزیکی، یا حمایت از دیگران در مبارزه شان باشد و یا عواملی از همه ی اینها که در پیش آمد و بیشتر.  بهتر این است که مشخص کنید اولویت شما کدام است. اولویت بندی به شما کمک می کند تا آن فعالیتی را که برای نایل شدن به هدفتان نیاز دارید مشخص کنید.

شاید شما تصمیم بگیرید پرچمی را پایین بکشید ، محصولات کارخانه ای را به آشغال بریزید، ماشینی را از کار بیاندازید، دفتر کار یا محلی را اشغال کنید، اعلامیه پخش کنید، تبلیغات بسازید، یا کاری به تمامی متفاوت انجام دهید.

نشانه ی هدف گیری

شما ممکن است در حال حاضر نشانه ای را که می خواهید هدف بگیرید در نظر داشته باشید. اگر چنین است، درست فکر کنید ببینید آیا هدفتان را بوسیله ی انجام عملی که تصمیم دارید انجام دهید به دست آورید.

زمانی که شما هدف ها، عمل و نشانه ای را که می خواهید هدف گیری کنید را بشناسید آنگاه طرح یک برنامه را دارید، به عبارتی زمانی که می دانید که چه می خواهید به دست آورید وبا انجام عملی مشخص در راستای نشانه گیری مشخص آن هدف را به دست می آورید. وقتی شما این همه را مشخص کردید آنگاه می توانید برای اولین بازدید از محل انجام عملتان بروید.

اولین بازدید

اگر چه عملی که می خواهید انجام بدهید در شب صورت می گیرد، بهتر است که اولین بازدید را در روز روشن انجام دهید. از این فرصت استفاده کنید تا “اطلاعات کلیدی یا سخت”را به دست آورید. نقشه،عکس ها و پلان ساختمانی محل و منطقه ی اطرافش را به دست آورید. مکانهایی را که می شود افراد را در آنجا از ماشین پیاده کرد، راههای ورود و خروج به محل و همچنین راههای فرار را پیدا کنید. مکانهایی دور از محل وقوع عمل که راننده می تواند آنجا پارک کند یا مسیرهای که او می تواند در حینی که عمل صورت می گیرد مرتب دور بزند را پیدا کنید.

طرح اولیه

بعد از اولین بازید با دیگر طراحان عمل در یک مکان امن بیشینید و یک طرح اولیه را برنامه ریزی کنید. این طرح باید شامل اینها باشد: مسیر رفتن به صحنه ی عمل که خارج از دسترس تلویزیون های مدار بسته[i] باشد، نقطه ای که بشود افراد را از اتومبیل پیاده کرد و محل پارک ماشین، محل های ورود و خروج و راههای فرار.

باید تصمیم گرفته شود که کی، در چه ساعتی از روز یا شب، عمل صورت می گیرد، تقریبن هر مرحله ازعمل  چقدر طول می کشد (زمان رسیدن به نقطه ای که افراد را پیاده می کنیم، فاصله زمانی بین پیاده شدن تا رسیدن به صحنه ی عمل، زمان اجرای عمل، زمانی که طول می کشد تا افراد دوباره در کنار هم جمع شوند، زمان رسیدن به محل سوار شدن به ماشین و زمان دور شدن از محل) و به چند نفر برای اجرای عمل  نیاز است. طرح عمل همچنین باید شامل این باشد که وسیله ی نقلیه کجا گذاشته می شود و از کجا برداشته می شود و راههای ممکن رسیدن به این محل کدامهاست.

طرح اولیه همچنین باید به مسئله ی ارتباطات بپردازد. این مسئله شامل این می شود که در حین عمل چه کسی با چه کسی و چگونه لازم است ارتباط داشته باشد. این ارتباط ممکن است بین راننده ها و افرادی که پیاده می کنند باشد، یا بین آنهایی که بیرون مواظبند و دیگرانی که عمل را اجرا می کنند، یا بین مسئول مراقبت رادیو و بقیه افراد.

دومین بازدید

اگر قرار است عمل مورد نظر در شب صورت بگیرد دومین بازدید را در شب انجام دهید تا بدینوسیله خود را با منطقه ی وقوع عمل در تاریکی آشنا کنید. ممکن است بتوانید هر دو بازدید در یک روز انجام دهید، و بعد وقت خود را صرف برنامه ریزی عمل کنید.

در این دومین بازدید به نشانه ای که می خواهید مورد هدف قرار دهید با عمق بیشتری نگاه کنید. به سیستم های حفاظتی دقت خاصی کنید. برای هر مرحله از عمل زمان بگیرید. به این فکر کنید که چه ابزاری برای اجرای عمل نیاز دارید و بعد از اجرا با آنها چه خواهید کرد. راه های دسترسی به محل و راه های فرار را با جزئیات بیشتری کنترل و بازرسی کنید، و همچنین محل پارک وسیله نقلیه  / یا راه رسیدن به محل را درحینی که عمل صورت می گیرد. این محل ها و راه ها باید خارج از دسترس تلویزیون های مدار بسته باشند و باید راههای جایگزین را هم در نظر گرفت چرا که ممکن است شرایط غیر قابل پیش بینی به وجود آید برای مثال سر و کله ی پلیس پیدا شود، جاده ها در حال تعمیر باشند و یا کسان دیگری در محل مورد نظر پارک کرده باشند.

کنترل کنید ببینید نقاط پیاده کردن و سوار کردن دور از ساختمان ها و چراغ ها باشند و جای کافی برای دور زدن ماشین وجود داشته باشد. اگر محل پارک کردن بسیار از محلی که می خواهید .مورد هدف قرار دهید دور است ممکن است شما نیاز به تعیین نقطه ای نزدیک به هدف داشته باشید که همه آنجا جمع شوند و بعد با هم آنجا را ترک کنند.

در مورد تجهیزات ارتباطی که نیاز خواهید داشت تصمیم بگیرید و آنها را در منطقه ی وقوع عمل امتحان کنید ببینید کار می کنند یا نه. به این احتمال که مدرک جرمی را روی لباسهایتان با خود حمل کنید فکر کنید و مکان هایی را در مسیر خروج برای دور ریختن لباسها و احتمالن ابزار پیدا کنید. نقاطی را پیدا کنید (به احتمال یک مایل یا در این حدود دورتر از محل اجرای عمل) تا در صورتی که عمل به اشکال برخورد و افراد متفرق شدند بتوانند دوباره آنجا کنار هم جمع شوند و همدیگر را پیدا کنند.

نقشه ی عمل با جزئیات کامل

این نقشه باید شامل طرح اولیه و بقیه اطلاعاتی که برای اجرای عمل نیاز است باشد. این طرح باید از نقطه ای که افراد جمع می شوند تا عمل را شروع کنند آغاز شود و تا نقطه ای در انتها که افراد متفرق می شوند ادامه یابد. این طرح باید شامل اینها باشد: زمانهای دقیق برای هر کار، مسیرها، اینکه در هر مرحله از عمل چه اتفاقی می افتد، چه کسی با چه کسی ارتباط برقرار می کند، چه ابزار و تجهیزاتی مورد نیاز خواهد بود، چه بر سر وسیله ی نقلیه خواهد آمد و چه نقش هایی باید در نظر گرفته شود، برای مثال راننده، راهنما، افرادی که مکانها را شناسایی می کنند و غیره.

این نقشه همچنین باید نقاط دور ریختن مدارک جرم و مکان یا مکان هایی را که افراد در آن دوباره جمع می شوند مشخص کند. اگر امکان دارد سعی کنید یک فرد مورد اعتماد پیدا کنید که در محلی بسیار دور از جایی که عمل صورت می گیرد پای تلفن بنشیند، کسی که شما بتوانید در شرایط اضطراری با او تماس بگیرید. اگر این شخص نقشه ی منطقه را با جزئیات کامل داشته باشد بسیار مفید است، تا در صورتی که گم شدید بتوانید به او زنگ بزنید و او شما را راهنمایی کند. برای این کار یک تلفن همراه امن در نظر بگیرید نه یک خط تلفن شهری.

طرح  یا نقشه ی جایگزین

طرح جایگزین باید به همان شیوه ای که طرح اولیه ریخته می شود ریخته شود. طرح های جایگزین می توانند عمل های جایگزین برای نشانه گیری هدف های انتخاب شده باشند یا هدف هایی به تمامی متفاوت باشند که می خواهید مورد نشانه گیری کنید.

باید به این مسئله دقت شود که تحت چه شرایطی طرح اولیه کنار گذاشته می شود، چگونه در مورد اینکه طرح دیگری جایگزین شود تصمیم گیری می شود و این تصمیم چگونه به سمع و نظر دیگران رسانده می شود.

بررسی نقشه ی عمل

اگر امکان دارد همه ی کسانی که در عمل شرکت خواهند داشت باید در مورد نقشه ی عمل و بررسی آن با هم صحبت کنند و تغییرات لازم را بوجود آورند. نقش هایی که در نظر گرفته شده است باید پر شوند و همه بدانند چه کسی چه کاری را انجام می دهد. باید در مورد اینکه چه وسیله ای/چیزی به محل عمل آورده شود تصمیم گیری شود (به قسمتی که شامل لیست وسایل برای بازدید/عمل است نگاه کنید). و باید معلوم شود چه کسی وسایل مختلف را بر می دارد و به محل ملاقات می آورد. همه باید مطمئن شوند که شماره تلفن های همراه و یا ایستگاه های رادیویی که در طی عمل به کار می آیند را با خود دارند. در این زمان باید مهارت های جدید که گروه به آنها نیاز خواهد داشت تعیین شوند و برای تمرین آنها در یک محل ´خنثی´، و نه درست وسط اجرای عمل، برنامه ریزی شود.

سر آخر، افراد باید تصمیم بگیرند چطورمی خواهند خود را در زمان عمل تشکل دهند. شما می توانید با دوستانتان دو تا دو تا جفت شوید و یا به گروههای کوچکتر تقسیم شوید. چنین تقسیم بندی این امر را راحتتر می کند که افراد مراقب هم باشند، به سرعت حرکت کنید و آگاه باشید که آیا کسی گم شده یا نه.  مطمئن باشید که همه ی افراد نام ها و آدرس هایی را که در صورت دستگیری باید بدهند می دانند.

عمل

قبل از اینکه سر قرار برای انجام عمل بروید، لیست وسایلی را که احتیاج دارید با دقت بخوانید و به خود زمان کافی بدهید تا این وسایل را جمع کنید. سر وقت قرار حاضر باشید تا افراد یک جا منتظر نمانند و به این ترتیب ایجاد شک کنند. بهتر است به جای خانه ی یک نفر یا مرکز شهر در یک محل خنثی قرار بگذارید.

در راه رفتن به محل عمل مطمئن شوید برای همه روشن است چه کاری باید انجام دهند. سعی کنید در میان راه توقف نکنید مگراینکه واقعن ضروری باشد، و به خاطر داشته باشید که اگر نیاز به توقف دارید در بیشتر پمپ بنزین ها و مراکز شهر تلویزیون های مدار بسته کار گذاشته شده است. اگر همه چیز خوب پیش برود، شما بدون هیچ حادثه ای به مقصدتان می رسید. لباسهای مبدل مثل کلاه و ماسک و دستکش را در آخرین لحظه بپوشید چون اگر در میان راه پلیس خواست کنار بزنید بهتر است ظاهر عادی داشته باشید.

اگر عمل در شب صورت می گیرد بهتر است که برای مدت بیست دقیقه قبل از پیاده شدن از چراغ قوه و یا چراغ های داخل ماشین استفاده نکنید. این کار به چشمهایتان اجازه می دهد که به تاریکی عادت کنند.

در زمان شروع عمل روی کاری که انجام می دهید تمرکز کنید، اما به اینکه دیگران کجا هستند و دور و بر شما چه می گذرد هم آگاه باشید. مهم این است که شکل ارتباطی را که تصمیم گرفته اید رعایت کنید، برای مثال درصورتی که نیاز دارید پیغامی را رد وبدل کنید و یا کنترل کنید ببنید همه آن دور و بر هستند مطمئن باشید در فاصله ی دید و شنوایی همدیگر قرار دارید. همه باید ساعتهایی را که قبل از عمل کوک و تنظیم شده اند همراه داشته باشند تا در زمان مقرر برای پایان عمل دور هم جمع شده و آماده ی رفتن شوند. اگر ساعت پایانی وجود ندارد، شاید به علامتی که برای همه مشخص باشد نیاز داشته باشید.

در محل مقرر دوباره کنار هم جمع شوید و کنترل کنید ببینید همه آنجا و سلامت هستند. کار کنترل آسانتر است اگر افراد در گروههای دوتایی با دوستانشان جمع شده باشند و در جفتها در حین عمل با هم و مواظب همدیگر باشند. اگر افراد گم شده اند سعی کنید ببینید چه اتفاقی برایشان افتاده است. بستگی به نوع عمل و اینکه چه اتفاقی افتاده ممکن است در آن زمان بخواهید هر گونه مدرک جرم را نابود کنید.

اگر عمل مطابق نقشه ی شما پیش نرود و افراد مجبور شوند متفرق شوند، سعی کنید با دوست هم گروهتان یا با گروه بمانید، سریع حرکت کنید و جهت حرکتتان را در خاطر داشته باشید. اگر چنین چیزی در شب اتفاق بیافتد شما ممکن است به راحتی راه را اشتباه کنید و گم شوید، پس قبل از عمل نقشه را کنترل کنید و در ذهن تصویر روشنی از جهت و جایی که در این شرایط می توانید بروید داشته باشید.

مهم ترین چیز این است که وحشت نکنید. به خاطر داشته باشید که تعدادی از افراد از بدترین شرایط سر بلند بیرون آمدند چرا که ذهن روشن و تصمیمی سخت داشتند که دستگیر نشوند.

اگر ممکن است به محل قرار که از قبل تعیین شده است بروید. اگر چنین چیزی ممکن نیست از منطقه به سرعت دور شوید و زود تا مطمئن شدید همه چیز امن است با تلفن همراه اضطراری تماس بگیرید بنابراین افراد گروه اطلاع پیدا می کنند که شما سالم و خوب هستید.

بعد از عمل

سعی کنید یک گرد هم آیی از همه ی افرادی که در عمل شرکت داشته اند داشته باشید تا در مورد این که نقشه ی عمل و اجرای آن چطور پیش رفت تبادل نظر کنید. به این فکر کنید که چه چیزی خوب و چه چیزی بد پیش رفته و از آن برای دفعه ی بعد درس بگیرید. بهتر است این گرد هم آیی را چند روز بعد از عمل انجام دهید قبل از اینکه حافظه تان مشوّش شود و جزئیات مهم را از خاطر ببرید.

کمک متقابل

از خودتان و یکدیگر مواظبت کنید. اگر افراد خسته و پریشان هستند به آنها فشار نیاورید که وارد عمل شوند. به خود زمان بدهید که استراحت کنید و خود را در فضای ذهنی شهید گونه که شعارش ´مبارزه همه ی زندگی من است´ قرار ندهید. با مشکلات و روابط قدرت درون گروه برخورد کنید. در یک دوره ی زمانی طولانی، سعی کنید مهارت هایی را که فقط یک یا دو نفر از افراد دارند یاد بگیرید. اینکار باعث می شود که افراد با مهارت زیر فشار غیر ضروری نباشند و تعادل در تقسیم مسئولیت ها را تضمین می کند.

امنیت

چون عمل در گذشته صورت گرفته است، اجازه ندهید مسائل امنیتی ساده گرفته شود. پلیس ها حافظه ی طولانی مدت تری از ما دارند و اگر عمل یا فعالیت شما از نظر دولت جدی باشد، تحقیقات در مورد آن ممکن است ماهها—و حتی سالها—به طول انجامد.

درک سیاسی

تاثیرات تاکتیکی و استراتژیک اعمال و فعالیت های خود را بررسی کنید. آیا هدف های نشانه گیری و شیوه های بهتر عمل وجود دارند؟ تاریخچه ی ما را بخوانید و از مبارزات گذشته و کنونی و جنبش ها و گروه ها درس بگیرید.

ارتباطات

بعضی اوقات ضروری است که به افراد دیگر اطلاع برسانید که چه کارهایی انجام داده اید. شاید خوب باشد که مقاله ای بنویسید و در اختیار یک یا چند خبرنامه در اینترنت گزارش دهید. یک مطلب مطبوعاتی بدون نام یا با نام مستعار را برای چاپ در رسانه های دیگر در نظر گرفته و بفرستید. برای اینکار می توانید یک ایمیل با نام مستعارکه فقط برای این منظور در نظر گرفته اید و از آن تنها یک بار استفاده می کنید باز کنید. شاید نیاز باشد پوسترها و برچسب هایی را در مورد فعالیت خود تهیه کرده و در محله تان نصب کنید و به گروه های دیگر بفرستید. اگر درسهای مفیدی از عمل تان یاد گرفته اید آنها را با نوشتن جزوه یا بحث نامه یا مقاله به اطلاع افراد دیگران برسانید.

گسترش مبارزه

به درگیرکردن دیگران در مقاومت کمک کنید. اگر شما گروه بسته ای دارید که عضو نمی پذیرد به افراد علاقه مند کمک کنید که گروه دیگری تشکیل دهند. اگر گروهی دارید که باز است و عضو می پذیرد به دیگران اطلاع دهید که چه کارهایی انجام می دهید و آنها چطور می توانند در فعالیتهای شما درگیر شوند. دوتا از راههایی که به آن طریق می توانید خبر رسانی کنید راه انداختن یک غرفه یا چاپ جزوه هایی است که اطلاعات تماس شما را در بر دارند. فعالیت خود را ادامه دهید!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *