قهرمانان بی خشونت

نور علی تابنده سرسلسله دراویش گنابادی

بررسی آراء و اندیشه های رهبران اقلیت ها در ایران از منظر خشونت پرهیزی نور علی تابنده سرسلسله دراویش گنابادی پژمان تهوری مقدمه جامعه متکثر ایران، برخلاف جریان حاکم بر آن، جامعه ای صلح طلب است که می توان آن…
Read more

گفتگو و مروری بر تکنیک های محمد نوری زاد

رهبری و سلوک مبارزه ی خشونت پرهیز مطالعه موردی: محمد نوری زاد  گفت و گو با محمد نوری زاد و استادان حوزه بی خشونت پژمان تهوری مقدمه جهان مفتخر به رهبرانی است که با اندیشه و روح بلند و با…
Read more

دالایی لاما؛ استقلال خواهی بدون خشونت

 “تنزین گیاتسو” چهاردهمین دالایی لامای تبتیان، بیش از آنکه بعنوان یک رهبر مذهبی شناخته شود، بعنوان آموزگار خشونت پرهیزی در جهان لقب گرفته است. کسی که تمام عمر خود را صرف برقراری صلح میان مردم تبت و دولت چین کرد…
Read more

واتسلاو هاول؛ مصلح تئوری ” ببخشید ولی فراموش نکنید”

واتسلاو هاول رهبر انقلاب بی خشونت چک و اسلواکی که نقشی عمده در پایان بخشیدن به سیطره شوروی بر این کشور اروپایی داشت، در واقع بنیانگذار انقلاب های بی خشونت در شرق اروپا بود. “انقلاب مخملی” با نام واتسلاو هاول،…
Read more

بانوی مقاومت مدنی

مقاومت در برابر ژنرال های تا دندان مسلح برمه برای دموکراسی، جز با روش های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز ممکن نبوده و نیست. این راهی است که مخالفان دولت برمه به رهبری خانم آنگ سان سوچی به خوبی آموخته…
Read more

“همبستگی”، فرمول مبارزاتی “آدام میچنیک” برای پایان دادن به دیکتاتوری

  آدام میچنیک، از بنیانگذاران جنبش همبستگی لهستان، که پس از ۲۰ سال مبارزه درون و بیرون زندان، بر رژیم کمونیستی این کشور، چیره شد، زمانی مقدمه پیروزی بر ژنرال یاروزلسکی دیکتاتور کمونیست لهستان را مهیا کرد که به مردم این…
Read more

ماندلا: رهبری با ۲۷ سال مقاومت مدنی در زندان

نلسون ماندلا رهبر جنبش مخالف تبعیض نژادی بین سفید پوستان و سیاه پوستان آفریقای جنوبی ، در حالی بعنوان یکی از الگوهای مبارزات بی خشونت شناخته می شود که در تجربه مبارزاتی اش، هم دوره ای از مبارزه مسلحانه و…
Read more

مارتین لوتر کینگ

مارتین لوتر کینگ رهبر سیاسی و معنوی رنگین پوستان امریکا در مبارزه برای برابری نژادی بین سال های ۱۹۵۵تا ۱۹۶۸ نام مارتین لوتر کینگ، رهبر سیاسی و معنوی رنگین پوستان امریکا، که امروز با افتخار در مدارس امریکایی بعنوان نماد…
Read more