کتاب خانه

پیروزی بدون خشونت

نوشته: پیتر اکرمن و جک دووال از کتاب “نیرویی قدرتمند تر” ویرایش و ترجمه: مرکز مطالعات بی‌خشونت در پسینگاه یکی از روزهای نوامبر ۱۹۸۹، بسیاری از هنرپیشگان، نویسندگان و اهالی تئاتر چک در رئالیستیک تئاتر پراگ گرد هم آمدند. شب…
Read more

کاهش خطر خشونت پلیس

نوشته: رابرت ژ. بوروئز ویرایش و ترجمه: مرکز مطالعات بی خشونت ممکن است که پلیس به دلایل گوناگون نسبت به کنش‌های بی‌خشونت دست به خشونت بزند. در تجربهٔ من، برخی از مهمترین دلیلهای این امر عبارتند از اینکه به پلیس دستور…
Read more

جنوب آمریکا: پیکار برای حقوق شهروندی

 از کتاب “نیرویی قوی تر” پیتر اکرمن و جک دووال   «نیروهای نامرئی» در مارس ١۹۳۶، دکتر هاوارد تورمان، کشیش سیاه‌پوست آمریکایی،‌ برای دیدار با مهندس گاندی به هندوستان رفت، تا در بارهٔ کنش بی‌خشونت و نحوهٔ استفاده از آن…
Read more

آرژانتین و شیلی: مقاومت در برابر سرکوب

از کتاب “نیرویی قدرتمند تر” نوشته: پیتر اکرمن و جک دووال ترجمه: مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت   آرژانتین: دلیری مادران; پیاده‌روی می‌کنیم تا زمانی که از پای بیفتیم در روز نخست، نیروی مقاومت تنها از چهارده عضو تشکیل می‌شد…
Read more

سرباز بی خشونت اسلام: بادشاه خان مردی به صلابت کوه ها

بادشاه خان و مهاتما گاندی یاران انقلاب در روح انسان  پیشروان فرهنگ صلح نوشته: اکناث ایسواران     پیشگفتار در روزهای نخستین جنگ جهانی دوم در دانشگاه ناگپور تحصیل می کردم. ناگپور به لحاظ جغرافیایی در مرکز هند قرار دارد و محل…
Read more

دانمارک، هلند، روزنستراس: ایستادگی در برابر نازی ها

 از کتاب “نیرویی قدرتمند تر” نوشته: پیتر اکرمن و جک دووال ترجمه: مرکز مطالعات بی خشونت دانمارک: جنگ به شیوه‌ای دیگر «آنها دانمارک را اشغال کرده بودند»  هنگامی که در ۹ آوریل ۱۹۴۰ در آبراه‌ها و شهرهای دانمارک سپیده دمید،…
Read more

مبارزه استراتژیک بی خشونت: پویایی های قدرت مردم در قرن بیستم

مبارزه استراتژیک بی خشونت: پویایی های قدرت مردم در قرن بیستم پیتر اکرمن و کریستوفر کروگر ترجمه  سعیده عزتباغانی مرکز مطالعات بی خشونت پیشگفتار[۱] واژه “قدرت مردم” در طول نگارش این کتاب به واژه ای آشنا تبدیل شد. این واژه…
Read more

دانمارک، هلند، روزنستراس: ایستادگی در برابر نازی ها

دانمارک: جنگ به شیوه‌ای دیگر* «آنها دانمارک را اشغال کرده بودند» هنگامی که در ۹ آوریل ۱۹۴۰ در آبراه‌ها و شهرهای دانمارک سپیده دمید، دانمارکی‌ها دیگر حاکم کشور خود نبودند. شب هنگام ارتش آلمان به سرعت حمله کرده بود و…
Read more

اصول مبارزه استراتژیک بی‌خشونت

بیشتر مبارزه‌های بی‌خشونت تا امروز آنی و بدون برنامه‌ریزی قبلی شکل گرفته‌اند. اگر این چنین نبود، این نوع مبارزه چه شکلی به خود می گرفت؟ آیا ممکن است مبارزه‌ بی‌خشونت استراتژیک را بتوان با آمادگی تمام و برنامه‌ریزی قبلی، با…
Read more

ظهور مبارزه استراتژیک بی خشونت

پیتر اکرمن و کریستوفر کروگر ترجمه سعیده عزتباغانی پیشگفتار* واژه “قدرت مردم” در طول نگارش این کتاب به واژه ای آشنا تبدیل شد. این واژه برای شرح فرایند منتهی به سقوط فردیناند مارکوس از قدرت در سال ۱۹۸۶ در فیلیپین…
Read more

جهان نوین قدرت

پیتر اکرمن و جک دووال از کتاب “نیرویی قدرتمند تر” ویرایش و ترجمه از مرکز مطالعات بی خشونت      برمه – جنبش جهانی نیویورک و تایلند در تابستان ۱۹۹۷، هتون آنگ گیائو در آپارتمانش در نزدیکی سالنهای مجلل دانشگاه کُرنل…
Read more

ضدکودتا

ضد کودتا جین شارپ و بروس جنکینز ترجمه: مرکز مطالعات بی خشونت      استفاده از این کتاب برای همگان آزاد بوده و بازتولید آن منوط به اجازۀ نویسندگان آن (جین شارپ و بروس جنکینز) نیست. در صورت بازچاپ قسمت(هایی) از…
Read more

اسطوره‌شناسی خشونت

اسطوره‌شناسی خشونت   تنها گروه‌های کوچکی که به ناتوانی خود در جلب پشتیبانی مردمی آگاهند به خشونت دست می‌یازند، و نابخردانه خیال می‌کنند که به این شیوه می‌توانند به هدفهایشان برسند. جواهر لعل نهرو   دوازده سال پس از آنکه…
Read more

پیروزی بدون خشونت

پیروزی بدون خشونت   نوشته پیتر اکرمن و جک دووال از کتاب “نیرویی قدرتمند تر” ویرایش و ترجمه از مرکز مطالعات بی خشونت   خشونت هرگز نمی‌تواند چیزهایی را نابود کند که مورد پذیرش افکار عمومی هستند. بر عکس، افکار عمومی…
Read more