آموزش

اصل‌های خشونت‌پرهیزی

مایکل نگلر ما در برابر بی‌عدالتی به کنش مستقیم دست می‌زنیم، بدون اینکه منتظر واکنش سایر سازمان‌ها بمانیم. ما از قانون‌های ناعادلانه اطاعت نخواهیم کرد و تسلیم اعمال ناعادلانه نخواهیم شد. ما چنین کارهایی را به شیوه‌ای مسالمت آمیز، آشکارا،…
Read more

دویست و پنجاه میلیون،کمتر از نیم قرن ‌

علی تهرانی* مرکز مطالعات بی خشونت رسانه‌های جدید و به تعبیری رسانه‌های دیجیتال، بُعد جدیدی به زندگی امروز بشر اضافه کرده اند این رسانه‌ها تنها به انقلاب در صنعت مخابرات و متعاقب آن ارتباطات دیجیتال میان افراد در سال‌های اخیر…
Read more

ده منازعه مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

نوشته‌ی: لین شیوِرز* ترجمه و ویراسته مرکز مطالعات بی خشونت شماری از منازعه های عمده‌ی مطرح در نظریه‌ی خشونت‌پرهیزی در پی می‌آید. این جزوه‌ی فشرده‌ی آموزشی برای به چالش کشیدن و روشن‌تر کردن باورهای شما راجع به ماهیت کنش خشونت‌پرهیز…
Read more

نمونه‌های تاریخی مبارزۀ بی خشونت

مرکز مطالعات بی خشونت  ۴٩۴ پیش از میلاد توده‌های مردم فرودست رم از شهر خارج شدند و به مدت چندین روز از کار خودداری کردند تا به کایتهایشان از کنسولهای رم رسیدگی شود.   ١٧۶۵– ١٧٧۵ میلادی مستعمره‌های امریکایی سه…
Read more

هفت قانون در حمایت از حق شهروندان برای فیلمبردای از پلیس

نوشتۀ: استیو سیلورمن[۱] ترجمه و تخلیص مرکز مطالعات بی خشونت[۲] هر جای دنیا که باشید و در هر کشوری که زندگی کنید ممکن است شاهد واقعه ای از برخورد پلیس باشید که لازم بدانید آن واقعه را فیلمبرداری کنید و…
Read more

هشت مهارت یک کنشگر به خوبی آموزش دیده

نوشته جورج لیکی[i] ترجمه مرکز مطالعات بی خشونت[ii]     چراهنوز ما به آموزش بیشتر نیازمندیم؟ تاریخ آموزش تاریخ تلاش برای رسیدن است. ظاهرا جنبش های کمی تشخیص داده اند که آهنگ یک تغییرمی تواند به چنان شتابی دست یابد…
Read more

رای دادن کافی نیست

کمپین ها برای تغییر و طرح مطالبات کاربردهای مختلفی دارند. انتخابات ها یکی از بهترین زمان های طرح مطالبات هستند. هیچ کشوری تا کنون اصلاحات یا انقلاب تنها با انتخاب بهترین رییس جمهور به خود ندیده است. انتخاب رییس جمهور…
Read more

چگونه با ایجاد گروه های کنش به لوتر کینگ ادای دین کنیم

نوشته جورج لکی* ترجمه مرکز مطالعات بی خشونت   برخی از مردم از مارتین لوترکینگ برای انجام پروژه های خدماتی الهام می گیرند. اما جنبش حقوق مدنی آمریکا که وی بنیانگذارش بود مربوط به زمان خدمات نبود، بلکه برای روزهای کنشِ…
Read more

آیا خشونت پرهیزی خلاق قادر است بر سرکوب پیروز شود

 اریکا چنووت* ترجمه مرکز مطالعات بی خشونت  هر رژیم سرکوب گری به بن پایه های مختلف حمایتی مانند نیروهای فکری اقتصادی، نیروهای امنیتی، رسانه های دولتی، نخبگان و بروکرات ها وابسته است. زمانی که کارزارهای مقاومت (کمپین ها) هزینه های…
Read more

گام های اصلی در مبارزه بی خشونت

بالا بردن آگاهی نمونه گام هایی که مردم در زمان تشخیص ضرورت و برای اقدام در مسیر دگرگونی بنیادین بر‌می‌دارند   همهٔ ما نادان به دنیا می‌آییم و باید یاد بگیریم که جهانمان چگونه ساز-و-کاری دارد. در فرایند رشد و…
Read more

مفاهیم اساسی ستیاگراها: مکتب خشونت پرهیزی گاندی

١.    “سَت” – به طور ضمنی معنیهایی مانند ذهنیت باز، صداقت، و انصاف را نیز القا می‌کند: حقیقت. الف) عقیده‌ها و باورهای هر فرد بخشی از حقیقت را نمایندگی می‌کنند. ب) برای دستیابی به بخش بیشتری از حقیقت، باید از…
Read more

منازعه های مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

ده منازعه  مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز* (١٩٨٨) نوشته‌ لین شیوِرز شماری از منازعه های  عمده‌ی مطرح در نظریه‌ی خشونت‌پرهیزی در پی می‌آید. این جزوه‌ی فشرده‌ی آموزشی برای به چالش کشیدن و روشن‌تر نمودن باورهای شما راجع به ماهیت کنش خشونت‌پرهیز…
Read more

کاربرد کنش خشونت‌پرهیز

مبارزهٔ خشونت‌پرهیز را می‌توان در وضعیتهای گوناگون و برای هدفهای مختلفی به کار بست. نمونه‌های آن عبارتند از: براندازی دیکتاتوریها جلوگیری از کودتاها دفاع در برابر دست‌اندازی و اشغال بیگانگان فراهم نمودن راههای جایگزین ِ خشونت در درگیریهای حاد قومی…
Read more

نقش های چهارگانه در جنبش های اجتماعی

  شورشی شهروند   نامؤثر استبداد، ضد استبداد ضد امریکایی،‌ ضد قدرت، ضد ساختار و قواعد سازمانی خود را به عنوان ستیزگر رادیکال، صدایی تنها و حاشیه‌ای می‌شناسد توسل به هر وسیلهٔ لازم: راهکاری خرابکارانه و خشونت‌آمیز نسبت به مردم…
Read more

چهار نقش فعالان سیاسی

از بیل مایر مقدمه تأثیرگذاری کوشندگان و جنبش اجتماعی آنان به انواع زیادی از مهارتها، تواناییها، بلوغ شخصیتی و تجربه بستگی دارد. اما در اینجا ما به طور خاص چهار نقش را تعریف می‌کنیم که کوشندگان جنبش و سازمانهایشان باید…
Read more

رشد جهانی دموکراسی و آزادی

مرکز مطالعات بی خشونت طی ماههای اخیر، تقلای جهانی برای به دست آوردن دموکراسی اهمیتی فزاینده درامور بین الملل یافته است. در اواخر مارس سال ۲۰۰۵، تظاهرات مردم رئیس جمهوری تمامت خواه قرقیزستان را سرنگون کرد. درروز چهاردهم مارس تقریبا…
Read more