بی‌ خشونت در تاریخ

سه شیوه جوانان سرکش عرب برای شکل دادن خاورمیانه

نوشته: خوان کول* ترجمه: مهرناز صمیمی مرکز مطالعات بی خشونت منبع: تارنمای هافینگتن پست سه سال و نیم پیش، تجمع انبوه جوانان در میدان تحریر قاهره به نشان درخواست برافتادن جو خفقان پلیسی در مصر، جهان را مسحور کرد. وقتی…
Read more

چگونه خشونت پرهیزی می تواند کارساز باشد؟

نوشته برایان مارتین* ترجمه مرکز مطالعات بی خشونت نمونه‌های تاریخی بسیاری  وجود دارد که نشان می‌دهد، عملکرد خشونت پرهیز می‌تواند یک شیوه بسیار مؤثر فعالیت اجتماعی باشد. این نمونه‌ها بخصوص از دهه های اخیر شامل مثال‌های زیر است: برکناری دیکتاتور…
Read more

تاکتیک های اعتراضی مجلس ششم

فاطمه حقیقت جو* مرکز مطالعات بی خشونت مجلس ششم محصول مبارزات خشونت پرهیز دمکراسی خواهان ایران در دهه ۷۰ شمسی بود. دمکراسی خواهانی که خود طعمه خشونت محدود اما سیستماتیک ضد دمکراسی خواهان بودند. دانشجویان و روزنامه نگاران بعنوان دو…
Read more

نمونه‌های تاریخی مبارزۀ بی خشونت

مرکز مطالعات بی خشونت  ۴٩۴ پیش از میلاد توده‌های مردم فرودست رم از شهر خارج شدند و به مدت چندین روز از کار خودداری کردند تا به کایتهایشان از کنسولهای رم رسیدگی شود.   ١٧۶۵– ١٧٧۵ میلادی مستعمره‌های امریکایی سه…
Read more

هویت زندانی به قلم بهاره هدایت

چکیده :مدتی است که گاهی به مساله “زندانی، شهرت، هویت” فکر می‌کنم. به نظرم آسیب های متوجه وضعیت ما به عنوان زندانیان سیاسی است که بهتر است نرم نرم بدان پرداخته شود، چه شاید از زاویه‌ای دیگر نگریستن به موضوع،…
Read more

منازعه های مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

ده منازعه  مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز* (١٩٨٨) نوشته‌ لین شیوِرز شماری از منازعه های  عمده‌ی مطرح در نظریه‌ی خشونت‌پرهیزی در پی می‌آید. این جزوه‌ی فشرده‌ی آموزشی برای به چالش کشیدن و روشن‌تر نمودن باورهای شما راجع به ماهیت کنش خشونت‌پرهیز…
Read more

مبارزات بدون خشونت در انقلاب اسلامی ایران

          در ساعت ٢٠/١ دقیقه بعدازظهرروزیکشنبه یازدهم فوریه سال ١٩٧٩ (٢٢ بهمن ١۳۵٧)، وقتی ستاد مشترک ارتش اطلاعیه ای صادر کرد که ارتش در مناقشات سیاسی میان ملت و حکومت بی طرف خواهد بود و نیروهای ارتش به پادگان ها…
Read more

منازعه های مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

(ده منازعه  مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز)* (١٩٨٨) نوشته‌ی: لین شیوِرز ترجمه: مرکز مطالعات بی خشونت شماری از منازعه های  عمده‌ی مطرح در نظریه‌ی خشونت‌پرهیزی در پی می‌آید. این جزوه‌ی فشرده‌ی آموزشی برای به چالش کشیدن و روشن‌تر نمودن باورهای شما…
Read more

هدف سیاسی و هدف استراتژیک کنش های خشونت پرهیز

نوشته ای از رابرت جِی. باراُس[۱] ترجمه مرکز مطالعات بی خشونت تمام مبارزات خشونت پرهیز هم زمان درپهنه های سیاسی و استراتژیک صورت می گیرند و این پهنه ها، که باید از هم تفکیکشان کرد، در سراسر مبارزه بر هم…
Read more

سیر تاریخی صد سال مبارزات بی خشونت زنان ایران

این تحقیق به بررسی سیر تاریخی مبارزات زنان ایران از دیدگاه مبارزات بی خشونت می پردازد. هدف این تحقیق، بررسی این تاریخ با استفاده از مفاهیم تئوری جنبش های اجتماعی بی خشونت می باشد. مقاله با تاریخچه جنبش های زنان…
Read more

مبارزه بدون خشونت در شیعه

مبارزه بدون خشونت در شیعه     مرکز مطالعات بی خشونت*   فهرست مقدمه‌ٔ مترجم …………………………………………………………… ١ دموکراسی چیست؟ …………………………………………………………… ١۳ جامعهٔ مدنی ……………………………………………………………١۹ ارائهٔ یک جایگزین عملی برای جنگ و شیوه‌های خشونت‌آمیز ……………………………………………………………۲۵ تئوری قدرت سیاسی …………………………………………………………… ۵۳ ارکان قدرت حاکمیت……………………………………………………………۶۷ فرمان‌برداری ………………………………………………………………
Read more