جنبش کارگران

درس‌های کارگران کیان‌تایر برای فعالین بی‌خشونت

علی تهرانی* مرکز مطالعات بی خشونت سقوط دیوار برلین عکس‌های قشنگی خلق کرد اما از یاد نبریم که این سقوط از صحن کشتی‌سازی گنداسک آغاز شد. این جمله‌ را لِخ والسا، از رهبران جنبش کارگری و مبارزات بی‌خشونت لسهتان، وقتی…
Read more

ضرورت هدفگذاری بر افزایش امنیت شغلی و دستمزد کارگران

بخش اول: در هفته گذشته با سخت گیری های حکومت و عدم صدور مجوز برای راهپیمایی روز کارگر، خانه کارگر توانست تنها در داخل سالن و در چند شهر مثل تهران، مراسمی کم رمق برگزار کند. در سنندج کارگران بدون…
Read more

راهبردی در تقویت جنبش کارگری

در حالیکه کارگران سراسر جهان برای اول می (۱۲ اردیبهشت) و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر آماده می شوند، فعالان کارگری ایران هرروز تحت فشار برای عدم برگزاری هرگونه مراسم  ویژه تحت تعقیب یا دستگیری قرار گرفته اند. ذبیح الله…
Read more

حقوق اساسی و صنفی کارگران ایران و مبارزات بی خشونت آنان

حقوق اساسی و صنفی کارگران ایران و مبارزه بی خشونت آنان  بررسی مبارزه مسالمت آمیز سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه   کیومرث ایل بیگی بهار ١۳٨٧       مرکز مطالعات بی خشونت*        …
Read more