جنبش زنان

کنش های خشونت پرهیز فراکسیون زنان مجلس ششم

فاطمه حقیقت جو* مرکز مطالعات بی خشونت مقدمه مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم “قانونگذاری” و “نظارت بر ارکان حکومت” را برعهده دارد. عملکرد هر دوره مجلس را می توان بر اساس یافته های متفاوت علوم مختلف، مورد بررسی قرار…
Read more

نمی‌توانید روح را بکشید: زنان و کنش بی خشونت

 پام مک‌آلیست* ترجمه جهانداد معماریان مرکز مطالعات بی خشونت مشی خشونت‌پرهیزی می‌تواند بر پیچیدگی ای فائق آید که راهبردهای خشونت‌‌آمیز چاره‌ای جز انکار آن ندارند. این نکته، نکته‌ای است که من را با قوت تام به سمت و سوی  این…
Read more

سیر تاریخی صد سال مبارزات بی خشونت زنان ایران

این تحقیق به بررسی سیر تاریخی مبارزات زنان ایران از دیدگاه مبارزات بی خشونت می پردازد. هدف این تحقیق، بررسی این تاریخ با استفاده از مفاهیم تئوری جنبش های اجتماعی بی خشونت می باشد. مقاله با تاریخچه جنبش های زنان…
Read more