صفحه نخست

دیپلماسی؛ بهتر از جنگ

سازمان “گلوبال زیرو” که به جنبش‌های مردمی در مخالفت با گسترش سلاح‌های اتمی‌ کمک می‌کند یک ویدیو کوتاه ولی‌ جالب در حمایت توافق هسته ای‌ دولت آمریکا و ایران ساخته. این ویدیو که همچنین با کمک هنرمندان مطرح سینما و…
Read more