دسته‌بندی نشده

برگزاری روز دانشجو در دانشگاه ها

شنبه ۱۶ آذر روز دانشجو در ایران با مراسم در دانشگاه های مختلف همراه بود. از مهمترین این دانشگاه ها دانشگاه تهران بود که در آن دانشجویان ضمن تجمع و سخنرانی شعارهایی مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی دادند. دانشگاه شهید…
Read more